Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 22.03.2021.godine

Srebrenica

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 22.03.2021.godine sa početkom u 12:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 29.03.2021.godine,

· Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja, kao i vaspitno-obrazovne ustanove trebaju za radnike organizovati rad od kuće za poslove za koje je to moguće,

2. Zabranjuju se do 29.03.2021.godine sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica na javnom mjestu, privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode), rad fitnes centara (fitnes, bodi-bilding klubovi i slični oblici organizovanja), kulturno-umjetničkim društvima i organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće na području opštine Srebrenica,

3. Zabranjuju se do 29.03.2021.godine organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta, osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora na području opštine Srebrenica,

4. Naređuje se do 29.03.2021.godine obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 (dva) metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te pridržavanje Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja na području opštine Srebrenica. Obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

· Djeca mlađa od 7 godina života,

· Lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju i,

· Lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

5. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 (dva) metra, a u skladu sa uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

6. Naređuje se do 29.03.2021.godine pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica da:

· Usluge pružaju zaštićeni maskom,

· Obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

· Obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih i,

· Pridržavaju se Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju i,

· Obezbjede jedno ili više lica koja će upozoravati posjetioce i korisnike usluga da se moraju pridržavati preporučenih epidemioloških mjera (covid redar/redari), a u suprotnom uskratiti im uslugu.

7. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji,

8. Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine rad ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr..) izuzev ugostitelja koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj koji usluge smještaja mogu pružati bez vremenskog ograničenja, dok usluge ishrane i pića mogu pružati u periodu od 06:00 sati do 22:00 sata samo gostima kojima pružaju usluge smještaja,

· Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine obavljanje uslužnih i zanatskih djelatnosti na području opštine Srebrenica čije obavljanje zahtijeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),

· Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine rad bazenima, „Wellnes„ i spa centrima na području opštine Srebrenica,

· Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine rad skijalištima i skijaškim centrima na području opštine Srebrenica,

· Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine rad trgovačkim centrima na području opštine Srebrenica,

· Zabranjuje se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine rad priređivačima igara na sreću, osim priređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću, osim klasične tombole na području opštine Srebrenica,

· Zabranjuju se u vremenskom periodu od 22.03.2021.godine do 29.03.2021.godine aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije) na području opštine Srebrenica,

· Do 29.03.2021.godine, u vremenskom periodu od 06:00 sati do 21:00 sat dozvoljava se vršenje usluge dostave hrane i pića kao i šalterska prodaja hrane i pića bez mogućnosti konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta na području opštine Srebrenica,

· Do 29.03.2021.godine javne kuhinje na području opštine Srebrenica mogu obavljati svoju djelatnost isključivo putem šalterskog usluživanja,

· Do 29.03.2021.godine u vremenskom periodu od 22:00 sati do 06:00 sati zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima na području opštine Srebrenica,

· Do 29.03.2021.godine, u periodu od 22:00 sata do 06:00 sati dragstori na području opštine Srebrenica mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

9. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu,

10. Subjekti koji pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica dužni su:

· Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i,

· Na ulazu u objekat postaviti Obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu,

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

12. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

· Na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

· Održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje 2 (dva) metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i,

· Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić