Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica

opstina srebrenicaPovodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 22.10.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 16.11.2020.godine,

2. Zabranjuju se do 16.11.2020.godine sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za ishranu i piće i privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode) na području opštine Srebrenica,

3. Dozvoljavaju se do 16.11.2020.godine takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike na području opštine Srebrenica,

4. Naređuje se do 16.11.2020.godine obavezno nošenje zaštitnih maski na otvorenom i u zatvorenom prostoru na području opštine Srebrenica,

5. Naređuje se do 16.11.2020.godine pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica da:

· Usluge pružaju zaštićeni maskom,

· Obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

· Obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih i,

· Pridržavaju se Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

6. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji i,

7. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 06:00 do 23:00 časa do 16.11.2020.godine,