Zaključci i obavještenje sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 26.04.2021.godine

Srebrenica

PREDMET: Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 26.04.2021.godine.

Uvaženi,

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 26.04.2021.godine sa početkom u 09:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 10.05.2021.godine,

· Pravni subjekti kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja trebaju za radnike organizovati rad od kuće za poslove za koje je to moguće,

2. Zabranjuju se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica, privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode) i organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće na otvorenom i u zatvorenom prostoru na području opštine Srebrenica,

3. Dozvoljavaju se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine organizovane rekreativne i trenažne aktivnosti sportskih organizacija i sportista u grupama do 30 lica kao i profesionalne i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista, bez prisustva publike ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora na području opštine Srebrenica,

4. Naređuje se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine obavezno nošenje zaštitnih maski u zatvorenom prostoru, pridržavanje zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 (dva) metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te pridržavanje Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja na području opštine Srebrenica. Obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

· Djeca mlađa od 7 godina života,

· Lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju i,

· Lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnost u okviru sportskih objekata.

5. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od 2 (dva) metra, a u skladu sa uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

6. Naređuje se do 10.05.2021.godine pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica da:

· Usluge pružaju zaštićeni maskom,

· Obavezno sprovode mjere dezinfekcije,

· Obezbjede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,

· Pridržavaju se Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju i,

· Odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja pružanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

7. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji,

8. Ograničava se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine rad svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica, bez obzira da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr..) u periodu od 06:00 sati do 22:00 sata,

9. Ograničava se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine rad priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i dr..) na području opštine Srebrenica u periodu od 06:00 sati do 22:00 sata,

10. Od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine, u autobusima kojima se obavlja prevoz lica u međugradskom drumskom saobraćaju broj lica koji se prevozi ne može biti veći do broja registrovanih mjesta za sjedenje, dok u autobusima u kojima se obavlja prevoz lica u gradskom i prigradskom drumskom saobraćaju popunjenost autobusa ne može biti veća od 50% od kapaciteta autobusa (mjesta za stajanje i mjesta za sjedenje),

11. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu,

12. Subjekti koji pružaju usluge građanima na području opštine Srebrenica dužni su:

· Organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i,

· Na ulazu u objekat postaviti Obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu,

13. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske,

14. Zabranjuje se od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine:

· Rad „wellnes„ i spa centrima,

· Rad bazenima, osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija i,

· Rad bioskopima.

15. Do 10.05.2021.godine obavezuju se:

· Tržnice, trgovački centri, robne kuće kao i ostali prodajni objekti na području opštine Srebrenica da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim

prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici), te da upozoravaju korisnike svojih usluga da su u zatvorenom prostoru obavezni da nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od 2 (dva) metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru, te da se pridržavaju uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja, te da posebnu pažnju posvete ograničenju broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora objekta,

16. Od 26.04.2021.godine do 10.05.2021.godine:

· Zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 22:00 sata do 06:00 sati i,

· Od 22:00 sata do 06:00 sati dragstori na području opštine Srebrenica mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje,

17. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

· Na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,

· Održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje 2 (dva) metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i,

· Omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić

OBAVJEŠTENJE

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava subjekte sa područja opštine Srebrenica kojima je u prethodnom periodu Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije odobreno obavljanje djelatnosti, da je Republički štab za vanredne situacije na 83.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj dana 23.04.2021.godine donio Zaključak br:83-1/21 od 23.04.2021.godine o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj. U skladu sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije, naređuje se sljedeće:

1. Svi subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica dužni su organizovati svoj rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu,

2. Svi subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica apeluje na sve subjekte koji obavljaju registrovanu djelatnost na području opštine Srebrenica da se striktno pridržavaju navedenih Uputstava Javne zdravstvene ustanove „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske.

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *