ZAKLJUČAK O RASPODJELI SREDSTAVA ZA SPORT U 2021.GODINI

Prenosimo vam Zaključak Opštine Bratunac o dodjeli sredstava za sport. Klubovima će biti raspoređeno 165.000 KM, 45.000 će otići na opremanje fitnes i bodi-bilding centara, a rezerva je 90.000, i iz nje će biti finansirane nagrade najuspješnijim sportistima, uređivani tereni, plaćano grijanje za dvoranu, nabavka opreme sportistima…

Broj: 02-020- 256 /21

Datum: 10.06.2021.god.

Na osnovu člana 82.Stav(3) Zakon o lokalnoj samoupravi ( “Sl.Glasnik RS“br.97/16 i 36/19) i člana 67.Statuta opštine Bratunac („Sl.Glasnik opštine Bratunac“ br.10/2017 ),Načelnik opštine d o n o s i :

Z A K LJ U Č A K

Član 1.

Na prijedlog Komisije za raspodjelu sredstava za sport koja je imenovana Rješenjem Načelnika br.02-020-256/21. 20.05.2021.g. , rasporediće se novčana sredstava sportskim klubovima i udruženjima opštine Bratunac za 2021,godinu sa stavke koja je planirana budžetskom pozicijom – sredstva za sport, kako slijedi:

 1. Košarkaški klub „Bratunac“                           50.000,00 KM
 2. Ženski odbojkaški klub „Bratunac“                25.000,00 KM
 3. Fudbalski klub „Bratstvo“                               24.000,00 KM
 4. Fudbalski klub „Polet“ Kravica                     12.000,00 KM
 5. Karate klub „Miloš Delić“                             10.000,00 KM
 6. Bokserski klub “Kum“ Bratunac                          8.500,00 KM
 7. Šahovski klub „Bratunac“                                  7.000,00 KM
 8. Košarkaški klub „TEMPO“                                5.000,00 KM
 9. Karate klub“ŽELJA IPON PLUS“                     4.000,00 KM
 10. Karate klub „TIGAR“                                           4.000,00 KM
 11. Sportsko udruženje veterana „Obilić“           4.000,00 KM
 12. Sportsko ribolovno udruženje“DRINA“          4.000,00 KM
 13. BBK“Mountain Bike“                                             3.000,00 KM
 14. Eko rafting klub“RAJSKA PLAŽA“                  2.500,00 KM
 15. Planinarsko društvo“KIK“                               1.500,00 KM
 16. Teniski klub“Bratunac“                                     1.500,00 KM

                               U K U P N O :                               165.000,00 KM

Član 2.

Neraspoređena redovna sredstva za sport u iznosu od 45.000 KM rasporediće se za nabavku opreme fitnes i bodi-bilding centrima u Bratuncu,kao i na angažovanje trenera i profesionalnih fizioterapeuta koji su neophodni za funkcionisanje svih sportskih klubova na području opštine,a koji će se odobravati po zahtjevu istih.

Član 3.

Rezerva za sport (30% od ukupno predviđenih 300.000 KM ) u iznosu od 90.000 KM ,u toku godine će se iskoristiti za infrastrukturna ulaganja na sportskim terenima,za nabavku sportske opreme sportistima,za nagrade najuspješnijim sportistima i nabavku energenata za zagrijevanje sportske dvorane.

Član 4.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPŠTINE

Srđan Rankić,dipl.pravnik   s.r.

Izvor: opstinabratunac.com

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *