ZAKLJUČAK o produženju mjera opštinskog štaba za vanredne situacije

Ovim zaključkom produžavaju se mjere propisane:
-Naredbom o zabrani javnih okupljanja na području opštine Bratunac br.02-020-141/20 od 20.03.2020.godine i br.02-020-141-1/20 od 03.04.2020.godine i br.02-020-141-2/20 od 13.04.2020.godine.
– Naredbom o uklanjanju čamaca sa rijeke Drine na teritoriji opštine Bratunac br.02-020-152/20 od 30.03.2020.godine
-Naredbom o preduzimanju mjera dezinfekcije i povišene higijene u trgovinama prehrane br.02-020-150/20 od 26.03.2020.godine
-Naredbom o preduzimanju mjera dezinfekcije i povišene higijene u teretnim vozilima br.02-020-150-1/20 od 27.03.2020.godine
Naredbom predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Bratunac br.02-020-150-2/20 od 29.03.2020.godine
-Naredbom direktorima osnovnih škola na teritoriji opštine Bratunac i direktoru JU Dječije obdanište „RADOST“ Bratunac br.02-020-150-4/20 od 02.04.2020.godine i br.02-020-150-8/20 od 05.04.2020.godine
-Naredbom o kontroli ulaska lica na teritoriju opštine Bratunac bez opravdanog razloga br.02-020-150-7/20 od 04.04.2020.godine
-Zaključkom o evidentiranju vozača teretnih vozila br.02-020-150-9/20 od 05.04.2020.godine
-Zaključkom o ograničenju okupljanja u vjerskim objektima br.02-020-150-11/20 od 13.04.2020.godine
do 11.05.2020.godine, sa mogućnošću ukidanja ili produženja u zavisnosti od epidemiloške situacije.
Član 2 .
Ova zaključak stupa danom donošenja, i biće objavljen u „Službenom glasniku opštine Bratunac“.
Izvor: opstinabratunac.com