Zakazana 23. redovna sjednica SO Bratunac

NAJAVA 23.REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

23. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC

zakazana je za dan 25.12.2019. godine (srijeda)

sa početkom u 10,00 časova, u skupštinskoj sali u zgradi Doma kulture u Bratuncu

Za sjednicu je predložen sledeći

D N E V N I R E D:

 1. USVAJANJE IZVODA IZ ZAPISNIKA SA DVADESET DRUGE REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE BRATUNAC
 2. INFORMACIJA O REALIZACIJI SKUPŠTINSKIH ZAKLJUČAKA SA PRETHODNE SJEDNICE SO-e
 3. PRIJEDLOG ODLUKE O STICANJU PRAVA BUDŽETSKOG KORISNIKA
 4. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU REBALNASA BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2020. GODINU
 5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2019. GODINU
 6. PRIJEDLOG ODLUKE O USVAJANJU BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2020. GODINU
 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠENJU BUDŽETA OPŠTINE BRATUNAC ZA 2020. GODINU
 8. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC PO ZONAMA ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA NEPOKRETNOST U 2020. GODINI
 9. PRIJEDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANJU PORESKE STOPE ZA OPOREZIVANJE NEPOKRETNOSTI NA PODRUČJU OPŠTINE BRATUNAC ZA 2020. GODINU
 10. PRIJELDOG ODLUKE O FONDU STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNOG STANOVANJA
 11. PRIJELDOG ODLUKE O VISINI ZAKUPNINE ZA KORIŠTENJE STAMBENIH JEDINICA SOCIJALNOG STANOVANJA
 12. PRIJELDOG ODLUKE O POSTUPKU SUBVENCIONISANJA ZAKUPNINE
 13. INFORMCACIJA O STIPENDIRANJU STUDENATA SA TERITORIJE OPŠTINE BRATUNAC U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI
 14. INFORMACIJA O MATERIJALNOM STANJU PENZIONERA NA TERITORIJI OPŠTINE BRATUNAC
 15. ODBORNIČKA PITANJA

Izvor: zvanična internet prezentacija opštine Bratunac