Vlasenica: Održana obuka za proizvođače maline

U okviru Projekta razvoja tržišne poljoprivrede II (Farma II) u Vlasenici je održana obuka za proizvođače maline.

Predavač Jadranka Bojić, savjetodavac za voćarstvo, govorila je o bolestima zasada maline sa posebnim fokusom na vinske mušice i ostale bolesti i štetočine koje napadaju zasade maline.

Predavanje se odvijalo kroz prezentaciju, pitanja i otvorenu diskusiju, a s obzirom na to da se radi o iskusnim proizvođačima maline pitanja su bila direktna i svrsishodna.

Projekat USAID/Sweden FARMA II je petogodišnji projekat razvoja poljoprivrede i poljoprivrednog poduzetništva, koji se temelji na ostvarenjima iz prethodnih aktivnosti USAID-a i Vlade Švedske.