Vlasenica: Održana 22. redovna sjednica SO Vlasenica

Na dvadeset drugom redovnom zasjedanju odbornici su razmatrali i usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za 2018. godinu koji je ostvaren 98% u odnosu na plan, sa blagim deficitom od 38.562 KM.
Marko Todorović, načelnik Odjeljenja za finansije rekao je da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 5.174.858 KM, dok ukupni rashodi iznose od 5.213.420 KM.

Usvojen je Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije integrisanog razvoja opštine Vlasenica za prethodnu godinu.
Željko Damljanović, šef Odsjeka za razvoj, prezentovao je ključna zapažanja o ostvarenom kvalitetu sistemskog upravljanja razvojem kao i osnovne podatke o realizaciji Strategije razvoja opštine Vlasenica za 2018. godinu. Izvještaj pokazuje 70% ostvarenja započetih projekata. Damljanović je naveo da, u pogledu finansijske realizacije, stanje ukazuje da je planiranje bilo realno, što se može sagledati iz ukupne vrijednosti realizovanih projekata 2.804.905 KM (87% u odnosu na plan). Iznos sredstava koji je utrošen za prioritete iz Strategije (2.804.905 KM) je tri puta veći u odnosu na početak implementacije, dok je udio kapitalnih investicija u budžetu Opštine (16,20%) dva puta veći u odnosu na početak implementacije Strategije. Za realizaciju projekata/mjera iz budžetskih sredstava je izdvojeno 30% u odnosu na ukupna realizovana sredstva. U pogledu privlačenja eksternih sredstava procenat od 70% pokazuje da je Opština vodila aktivnu politiku obezbjeđenja eksternih sredstava za realizaciju projekata u prethodnoj godini.

Na sjednici je usvojena revidirana Strategija razvoja opštine Vlasenica za period 2014–2023. Nakon isteka petogodišnjeg perioda, pristupilo se reviziji ovog ključnog strateško-planskog dokumenta sa ciljem unapređenja procesa strateškog planiranja, odnosno ažuriranja podataka u okviru socio-ekonomske analize, identifikovanja novih i modifikovanja postojećih projekata, revizije strateških i sektorskih ciljeva. U procesu je primjenjen participativni pristup, te su učestvovali svi ključni razvojni akteri sa područja opštine uz podršku UNDP/ ILDP Projekta.

Razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i finansijski izvještaji Doma zdravlja i Kulturnog centra Vlasenica za 2018. godinu, Odluka o uspostavljanju saradnje opštine Vlasenica sa opštinom Čajetina, informacije o stanju u oblasti zapošljavanja na području opštine Vlasenica, radu u mjesnim zajednicama, stanju boračko – invalidske zaštite u prethodnoj godini, te Program održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva za 2019. godinu.