Vlasenica: Neradni dani za praznike

U skladu sa Zakonom o praznicima Republike Srpske, Zakonom o Danu Republike Srpske i Odlukom o načinu obilježavanja i praznovanja Dana Republike Srpske neradni dani su:

01.01.2020.godine (srijeda) i 02.01.2020.godine (četvrtak) Nova godina​
09.01.2020. godine (četvrtak) Dan Republike Srpske​
​U dane praznika Republike ne rade republički organi i organizacije, organi jedinice lokalne samouprave, preduzeća, ustanove i druge organizacije i lica koja profesionalno obavljaju uslužne i proizvodne djelatnosti.

06.01.2020.godine (ponedjeljak) i

07.01.2020.godine (utorak)
Badnji dan
pravoslavni Božić

U ove dane vjernici pravoslavne vjeroispovijesti imaju pravo na plaćeni izostanak sa radnog mjesta.

U nastavku je odluka načelnika opštine Vlasenica o radnom vremenu na području ove opštine: