Vlasenica: Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu motornih kopačica sa plugom, uz sufinansiranje projekta

U sklopu projekta „Promocija poboljšane mehanizacije za male poljoprivrednike 2020-2021 u opštini Vlasenica“ i na osnovu Sporazuma zaključenog između Opštine Vlasenica i Karitas Švajcarske, broj: 02-014-489/20 od 30.10.2020. godine, kojim su osigurana donatorska sredstva od strane Karitas Švajcarske 40%, Opštine Vlasenica 40%, kao i vlastitog učešća korisnika 20%, načelnik opštine Vlasenica raspisuje Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu motornih kopačica sa plugom, uz sufinansiranje projekta.

Prijavni obrazac i izjavu koju je potrebno popuniti možete preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Vlasenica.

Izvor: opstinavlasenica.org