Veći dio opštine Bratunac sutra će biti bez električne energije!

Bratunac

Zbog redovnog godišnjeg remonta i radova na promjeni uklopnog stanja veliki dio opštine Bratunac sutra će biti u određenom dijelu dana bez električne energije. U nastavku vam donosimo pregled radova koji su predviđeni, uz vremenski raspored prekida snabdijevanja.

 • DV 10 KV LJ. MOST: Naseljena mjesta: Moštanice, Mihaljevići, Redžići i Lonjin – Promjena uklopnog stanja – 06:00 – 06:30
 • DV 10 KV LJ. MOST: Naseljena mjesta: Moštanice, Mihaljevići, Redžići i Lonjin – Promjena uklopnog stanja – 17:00 – 17:30
 • DV 10 KV JELAH: Naseljena mjesta: Ul. Križevačka, Ul. Drinska, Vagan, Otave, Rakovac, Podčauš, Jelah, Pobrđe i Voljavica – Promjena uklopnog stanja – 06:00-06:30
 • DV 10 KV BRATUNAC GRAD: Naseljena mjesta: Veljaci, dio ulice Gavrila Principa, zgrade TRB, Selišta, dio Suhe od crkve do groblja – Redovni godišnji remont – 09:00-17:00
 • DV 10 KV JELAH: Naseljena mjesta: Ul. Križevačka, Ul. Drinska, Vagan, Otave, Rakovac, Podčauš, Jelah, Pobrđe i VoljavicaPromjena uklopnog stanja 17:00 -17:30
 • DV 10 KV GLOGOVA: Naseljena mjesta: Smoljeva, Hranča, Blječeva, Čizmići -Redovni godišnji remont09:00-17:00
 • DV 10 KV PODGRADAC: Naseljena mjest : Jelovačka, Majevička, Kneza Ive, Podgradac, Borići, Žuti most, dio Dugog polja, Gvozdenovići, Otave, Džanići, zgrade Rankić, zgrade kod semafora centar, dio Vidovdanske, Srebreničkih odreda, Kravička, Kosovska i Ustanička – Redovni godišnji remont 09:00- 17:00
 • DV 10 KV SIKIRIĆ: Naseljena mjesta: dio ulice Križevačka, dio naselja Voljavica, Zalužje, Bjelovac, Loznica, Pirići, Podloznik, Sikirić, Zapolje, Tegare, Orlica, Grabovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići, Kutiješi, Kunjerac, Biljača, Donja kolonija i Zalazje – Promjena uklopnog stanja 06:00-06:30
 • DV 10 KV NBTS PILANA: Industrijska zona (stara pilana)-Promjena uklopnog stanja 06:00-06:30
 • DV 10 KV NBTS PILANA: Industrijska zona (stara pilana)-Promjena uklopnog stanja 17:00.17:30
 • DV 10 KV ZTS PILANA: Naseljena mjesta: Popove bare, Žljevice, ul. Nemanjina, Dučićeva, dio ulice Svetog Save-centar, zg. oko Trga Miloša Obilića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića i Cara Lazara – Promjena uklopnog stanja06:00-06:30
 • DV 10 KV ZTS PILANA: Naseljena mjesta: Popove bare, Žljevice, ul. Nemanjina, Dučićeva, dio ulice Svetog Save-centar, zg. oko Trga Miloša Obilića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića i Cara Lazara – Promjena uklopnog stanja17:00-17:30
 • DV 10 KV POLOM: Naseljena mjesta: Slapašnica, Loljin, Krasanpolje, Džafići, Vitkovići, Dubravice, Polom Redovni godišnji remont 09:00-17:00
 • DV 10 KV SIKIRIĆ: Naseljena mjesta: dio ulice Križevačka, dio naselja Voljavica, Zalužje, Bjelovac, Loznica, Pirići, Podloznik, Sikirić, Zapolje, Tegare, Orlica, Grabovačka rijeka, Fakovići, Gornji Fakovići, Žanjevo, Divovići, Boljevići, Kutiješi, Kunjerac, Biljača, Donja kolonija i Zalazje – Promjena uklopnog stanja 17:00-17:30
 • DV 10 KV SREBRENICA: Naseljena mjesta: Repovac, dio Borića i Gornji Zagoni – Redovni godišnji remont -09:00-17:00
 • DV 10 KV SUHA: Naseljena mjesta: Burnice, Borkovac, Obala 2, Suha, Simići ravneRedovni godišnji remont09:0017:00
 • DV 10 KV TRZ – privatniTBR (Tehnički remont Bratunac) – Redovni godišnji remont 09:00 -17:00
 • DV 10 KV VODOVODJP „RAD“ VodovodPromjena uklopnog stanja06:0006:30BratunacDV 10 KV VODOVODJP „RAD“ Vodovod- Promjena uklopnog stanja17:00-17:30

Izvor: Elektro Bijeljina