Uslužne djelatnosti, umjestnost i zabava najviše trpe zbog epidemije

10.09.2020 Piše: urednik

Epidemija koronavirusa uvela je skoro cijeli svijet u recesiju. Procjene su da će razvijene zemlje zabilježiti pad ekonomske aktivnosti od preko 6%, zemlje u razvoju će imati manji pad, a globalna ekonomija će ,,potonuti'' za više od 3%.

Ni privrede u regiji nisu izuzetak. Što se tiče Bosne i Hercegovine, podaci Agencije za statistiku BiH sa kraja jula pokazuju da je 32.000 ljudi ostalo bez posla. Od toga 23.000 u Federaciji BiH i oko 9.000 u Republici Srpskoj. Smatra se da ti podaci nisu potpuni, jer poslodavci u nekim slučajevima ne prijavljuju radnike i očekivano je da je upravo među takvima najveći broj onih koji su ostali bez posla.

Područja koja su najviše pogođena su: uslužne djelatnosti, umjetnost i zabava. Restorani, hoteli, kafići, objekti za prodaju hrane i pića, pozorišta samo su neki od subjekata koji su teško pogođeni. Ipak, još veći pad zabilježen je u oblasti transporta, gdje je blokirano skoro 90% usluga u međunarodnom i domaćem saobraćaju.

Uz to, procjena je da mašinska, drvna, metalska i prerađivačka industrija ne rade sa više od 50% kapaciteta. Tekstilna industrija je bila među prvima na udaru iz razloga što je velikim dijelom naslonjena na italijansko tržište.

Prve procjene govore da će potrošnja u Bosni i Hercegovini pasti između 3,5% i 7%.

Ako gledamo globalni pad, turizam je grana koja je vjerovatno pretrpjela najveću štetu. Slično je i kod nas, ali zbog toga što je uticaj turizma na kompletan BDP mali, ovaj pad će relativno imati manji uticaj u odnosu na pobrojane djelatnosti.

Kada govorimo o držvama gdje turizam značajno učestvuje u BDP-u, kao što je Hrvatska, tu će uticaj biti značajno viši. Za prvih šest mjeseci 2020. godine zabilježen je pad od 77%, ali se naznake oporavka primjećuju u avgustu kada je pad bio na nivou od oko 36,7%.

Ono što se već sada sa sigurnošću može reći, ova godina je sa ekonomskog aspekta ,,uzela’’ najmanje još tri godine.

Piše: M.V.