Uredba o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida

Iz srebreničke Organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila dobili smo obavještenje koje prenosimo u cjelosti.

Vlada Republike Srpske je 28. marta 2019. godine donijela Uredbu o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida Odbrambeno – otadžbinskog rata Republike Srpsk.Republička organizcaija porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske podnijela je prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana  11. stav 1. tačka 8) Uredbe kojim je propisano da se smatraju stambeno zbrinutim lica koja su naplatila ratnu štetu u iznosu preko 30.000,00 KM ili ima pravo na naplatu ratne štete u istom iznosu po osnovu pravosnažne presude ili poravnanja sklopljenog u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast naknade štete nastale u periodu ratnih dejstava i stava 2. istog člana kojim je propisano da lice koje je naplatilo ratnu štetu u iznosu manjem od 30.000,00 KM ili ima pravo na naplatu ratne štete u istom iznosu po osnovu pravosnažne presude ili poravnanja sklopljenog u skladu sa propisom kojim se uređuje oblast naknade štete nastale u periodu ratnih dejstava može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom stambene jedinice, a dodjelom nepovratnih novčanih sredstava samo u visini razlike između iznosa naplaćene ratne nematerijalne štete i iznosa od 8.000,00 KM i člana 7. stav 2. koji kaže dijete poginulog borca koje je na dan smrti roditelja po osnovu koga ima utvrđen status bilo maloljetno može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje samostalno ako to pravo nije koristio niko od članova uže porodice poginulog borca i stava 3. istog člana koji kaže izuzetno od odredbe stava 2. ovog člana, pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i dijete poginulog borca koje je na dan smrti drugog roditelja bilo na redovnom školovanju ako to pravo nije koristio niko od članova uže porodice poginulog borca.  Ustavni sud je odbio prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti člana 7. stav 2. i 3. čime smo nezadovoljni te da ću kao predsjednik OO Srebrenica na sjednici Predsjedništva tražiti da Republička organizacija traži od nadležnog ministarstva izmjenu Zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata kako bi se propisalo da sva djeca koja nisu stambeno zbrinuta imaju pravo na stambeno zbrinjavanje.
Pozivamo sve porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od 1 – 4 kategorije čiji je zahtjev za stambeno zbrinjavanje odbijen iz razloga što su naplatili nematerijalnu štetu, da u što kraćem roku podnesu zahtjev za ponavljanje postupka nadležnim gradskim/opštinskim odjeljenjima za boračko-invalidsku zaštitu kako ne bi propustili zakonski rok.
Takođe smo nezadovoljni dinamikom zapošljavanja djece poginulih boraca,jer u našoj opštini imamo dosta tih problema a smatramo da naše kategorije zaslužuju veću pažnju kako lokalnih tako i Republičkih nivoa vlasti.