Udruženje „Forum žena“ Bratunac: Implementacija projekta „Mirovna politička akademija za mlade Regije Birač“

PROJEKAT „ MIROVNA POLITIČKA AKADEMIJA ZA MLADE REGIJE BIRAČ“

Udruženje „Forum žena„ Bratunac će u vremenskom periodu od 20.04. 2020. do 20.10.2020. godine  implementirati projekat „Mirovna politička akademija za mlade regije Birač“.

U projekat  će biti uključeno 20  mladih momaka i djevojaka različite etničke pripadnosti  koji su među svojim vršnjacima/kinjama prepoznati/e kao mladi lideri/ce  iz četiri opštine:Bratunac,Srebrenica, Milići i Vlasenica.

Ovim projektom će se raditi na osnaživanju mladih za društveno političko djelovanje kroz različite aktivnosti koje će doprinijeti pokretanju inicijativa za usvajanje relevantnih omladinskih politika u lokalnim zajednicama.

Izgradnja kapaciteta mladih lidera/ica osmišljena je kroz set radionica koje će kroz različite teme iz oblasti međuljudskih odnosa omogućiti sticanjevještina koje su neophodne za izgradnju mira .

Tokom sedmodnevnog treninga mladi će imati priliku da usvoje znanje neophodno za kreiranje dokumenata o politikama koje su od značaja za pitanja mladih u lokalnim zajednicama.

Teme ovog treninga će uključivati mlade i medije, mlade i politiku,odnos lokalnih vlasti prema mladima,mladi i rodna ravnopravnost.

Na ovom treningu mladi će u saradnji sa trenerima raditi na sadržaju dokumenata koje će, kada dokumenti budu usaglašeni i jasno definisani, koristiti kao zagovarački alat.

Osmišljavanjem lokalnih kampanja u četiri zajednice mladi će ukazivati na svoj položaj u društvu i lobirati za poboljšanje tog položaja u svojim zajednicama.

Kroz ove aktivnosti, kao zagovaračkim alatima, mladi će se služiti teatrom i umjetnošću kako bi skrenuli pažnju društva na položaj mladih ljudi.

Poruke koje od strane mladih budu upućene  lokalnim zajednicama (političarima/kama,mladima,predstavnicima/ama lokalne vlasti) biće emitovane putem dvije lokalne radio stanice, a usmjerene su na skretanje pažnje na položaj mladih u društvu.

U toku projekta mladi će imati priliku da  se susretnu sa predstavnicima ratnih veterana iz proteklog rata koji će sa mladima podijeliti svoja iskustva.