Udruženja za zaštitu potrošača „Priroda“ izdalo saopštenje povodom Svjetskog dana prava potrošača

priroda bratunacDanas kada se obilježava Svjetski dan prava potrošača, želimo da pomenemo da smo u protekloj potrošačkoj godini bili pogođeni novim izazovima, koji su nažalost išli na štetu nas potrošača.

Pogođeni pandemijom virusa korona, potrošači širom svijeta su bili prninuđeni da se naviknu na novi način života pa i same kupovine. Sve veći primat i na našem tržištu zauzima internet kupovina. Nažalost, naš sistem do sada nije prepoznao značaj internet trgovine te je nije ni dovoljno ni uredio. Veliki broj internet trgovina uopšte nije registrovan, a samim tim potrošači nemaju ni mogućnost da budu zaštićeni.

U ovoj oblasti više interesa i asistencije je potrebno od nadležnih republičkih ministarstava, inspektorata, poreske uprave kako bi se internet trgovina stavila u legalne tokove, odnosno kako bi se stekli preduslovi za registrovanje on-line trgovine, jer je to jedini način da potrošači mogu da ostvare svoja prava. Svakodnevno se putem različitih stranica prodaje velika količina robe, te se samim tim podržava i siva ekonomija.

Prošlu godinu kao i početak ove, obilježili su potrošački prigovori ka turističkim agencijama, zbog nerealizovanih turističkih aranžmana. Važno je napomenuti da svaki potrošač ima pravo na povrat novca u slučaju nerealizovanog putovanja. Vaučeri koje im agencije nude, jeste samo jedna od mogućnosti realizacije putovanja u idućem periodu, ali ne i obaveza koju potrošač treba da prihvati. Pravo izbora je na nama, potrošačima!

Najviše potrošačkih prigovora dolazi iz oblasti usluga od opšteg ekonomskoh interesa što podrazumijeva komunalna preduzeća i telekom operatere. I dalje se ne čuje dovoljno glas potrošača kroz komisije za rješavanje potrošačkih prigovora kod pružaoca usluga ovih usluga. Pored navedenog, primjetan je nedostatak stručnih i obrazovanih zaposlenika koji rade sa potrošačima kod pružaoca komunalnih usluga i telekom operatera prilikom zaprimanja i odgovora na prigovore potrošača. Godinu iza nas obilježila je i samovolja pojedinih telekom operatera koji su zatamnjivanjem, ali i gašenjem određenog TV sadržaja, pokazali da im nije u interesu zadovoljstvo potrošača, jer monopol koji im je omogućen u ovoj oblasti je dovoljan za dodatno bogaćenje i bahaćenje!

Ipak u potrošačkoj godini kakva je iza nas, osam od ukupno devet udruženja koji se nalaze u evidenciji Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske, kao udruženja koja su bave zaštitom potrošača, pristupila su osnivanju Saveza. Nadamo se da ćemo na ovaj način uspjeti da ostvarimo veći stepen zaštite potrošača u Srpskoj.

Udruženje za zaštitu potrošača “Priroda”