U susret Svjetskom danu djeteta u doba pandemije korona virusa

Prvi pravni akt kojim se djetetu pristupa kao subjektu koji ima određena prava, a ne kao nekome kome je potrebna zaštita jeste Konvencija o pravima djeteta. Ovaj dokument govori o obavezama brojnih društvenih činilaca i odraslih prema djetetu, a Konvencija je usvojena 20. novembra 1989. godine na Glavnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

Osnovna dječija prava su:
1. Prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard
2. Razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje
3.Pravo učešća – donošenje odluka, druženje, izražavanje
4.Prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja.

Širom svijeta 20.novembra obilježava se Svjetski dan djeteta. Tada vrtići, škole i ostale ustanove namijenjene djeci organizuju obilježavanje ovog dana mnogobrojnim aktivnostima i edukacijama. Osim zabave cilj radionica je i edukovanje djece i podizanje nivoa svijesti o njihovim pravima, ali i o njihovim obavezama. Da li će ove godine biti izvodljivo obilježavanje ovog dana i na koji način zavisi od epidemiološke slike u tom trenutku.

Ove godine pandemija korona virusa promijenila je mnogo toga. Samim tim i mnoga dječija prava su uskraćena. Posljedice koje pandemija ostavlja na djecu koja su uskraćena za svoja prava su trenutne, ali ukoliko se na adekvatan način ne pristupi njihovom otklanjanju, posljedice bi ih mogle pratiti tokom čitavog života, upozorava UNICEF.

Piše: M.U.

Foto: kzz.hr