U Skelanima u toku radionica o zaštiti stećaka

U Skelanima je u toku je trodnevna radionica „Konzervacija i restauracija stećaka“ koju zajednički realizuje Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani i Centralni institut za konzervaciju spomenika Beograd.

Nadgobni spomenici – stećci predstavljaju jedinstvenu pojavu u svijetu, i pod zaštitom su UNESKO-a. Danas se, osim u BiH, mogu pronaći i u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Procjenjuje se da ih na teritoriji opština Srebrenica i Bratunac ima oko 2.000.

„Stećci su u narodu poznati kao mramori, maršeti, ima tu više naziva koje je narod koristio. To su osnovni kameni nadgrobni spomenici u srednjem vijeku, na ovom prostoru. U samoj BiH ih ima 60.000, zasad registrovanih, ima ih i više, svaki dan se otkrivaju nove nekropole. Oni nastaju u periodu od 13. do 16. vijeka. U momentu one istorije koju svi učimo u školama, kada su ovdje postojale razvijene države feudalnog tipa, može se reći da su stećci nadgrobna obilježja tog vremena, znači vremena kada ovo naše područje nije zaostajalo za svijetom, kada smo mi bili dio tog feudalnog sistema Evrope i oni su zbog toga bitni, što ih srećemo samo ovdje. Ovaj vid nadgrobnih spomenika nemate ni u Bugarskoj, niti ih imate u Italiji“, rekao je za UPSMedia Boris Radić, arheolog i učesnik radionice.

Čini se, ipak, da bez obzira na njihovu kulturno-istorijsku vrijednost stećci nisu tretirani onako kako bi trebalo. Cilj je da se ovakvim i sličnim radionicama očuva kulturno-istorijsko nasljeđe staro više vijekova.

„Ideja je bila da napravimo jednu radionicu gdje ćemo kroz saradnju sa kolegama iz muzeja u Republici Srpskoj i drugih zainteresovanih kolega da zajedno radimo na inicijalnom snimanju stanja ovih stećaka, da razumijemo u kom su stanju, koliko su oštećeni, šta je potrebno učiniti da se oni na pravi način konzerviraju, kako bismo ljudima koji ovdje žive, lokalnoj zajednici, skrenuli pažnju na vrijednost ovog nasljeđa jer je u pitanju svjetska kulturna baština“, rekla je Maja Franković, vođa radionica, Institut za konzervaciju Beograd.

„Cilj je da se stvori svijest, da se obuče ljudi, koji se između ostalog već bave zaštitom kamenih spomenika. Svaki arheolog bi trebao da zna bar neke osnove vezano za koncervaciju, oni to i znaju, ali jednostavno, sada sa nekim ko je stručan imaju priliku da to bolje obrade. Svi će biti u prilici da nauče i saznaju kako da se ponašaju u vezi sa očuvanjem stećaka. Da pokušamo obilježiti i dati značaj tom našem kulturno-istorijskom nasljeđu koje je veliko i u Srebrenici i Bratuncu, ali i cijeloj BiH, posebno ovaj istočni dio“, kazala je Svjetlana Marković, direktorica muzeja „Rimski municipium“.

Učesnici smatraju da im ova obuka nudi nova znanja i iskustva, koje će primijeniti u svojim matičnim ustanovama.

„Radionica je veoma dobro organizovana, a sve ovo će mi značiti, ja sam trenutno pripravnik u Zavičajnom muzeju i svako ovakvo iskustvo mi znači izuzetno mnogo u mom daljem radu“, rekla je Nikolina Đorđić, učesnica radionice, Zavičajni muzej Gradiška.

Radionica će biti zatvorena sutra.