U Bratuncu i Srebrenici za sada bez odjavljenih poslovnih subjekata

Širenje epidemije korona virusa već ima velikog uticaja na privrede svih država koje su zahvaćene. Vlade svih država trude se da donesu mjere koje će apsorbovati dio negativnog uticaja i sačuvati radna mjesta.

Vlada Republike Srpske donijela je juče odluku o privremenom odgađanju plaćanja poreskih obaveza.

“Obaveze po osnovu poreza na dobit, sve naknade koje proističu iz završnog računa, koje su privredni subjekti u RS po zakonu bili dužni da urade do 31. marta 2020. godine privemeno se odgađaju do 30. juna. Obaveza po osnovu poreza na dohodak za 2019. koje treba da plate do 31. marta odlažu se do 30. juna. Svi subjekti koji traže ovu olakšicu za svoje preduzeće, obavezni su da Poreskoj upravi RS podnesu pisanu izjavu i dobiju odobrenje“ – rekao je premijer Višković.

Kontaktirali smo odjeljenja za privredu opština Bratunac, Srebrenica i Vlasenica da provjerimo da li je bilo odjavljivanja privrednih subjekata od početka krize vezane za virus korona.

Kako su nam rekli načelnici odjeljenja u Bratuncu i Srebrenici nije bilo odjavljenih privrednih subjekata ni preduzetnika, ali su istakli da postoji opcija privremene odjave.

U Vlasenici su privremeno odjavljena tri preduzetnika. Kako je sugerisano iz Poreske uprave Republike Srpske, privremena odjava ide iz razloga “više sile“ a prestankom ove epidemije preduzetnici će odmah biti registrovani.

Foto: racuni.rs

Piše: M.V.