Teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica Bratunac – Apel i molba građanima Bratunca

Prenosimo apel i molbu iz TVJ Bratunac.

Poštovani sugrađani, upućujemo vam apel i molbu da strogo vodite računa prilikom čišćenja njiva, spaljivanja korova i drugog biljnog otpada, zbog mogućnosti izazivanja šumskih požara širih razmera. U poslednjih 48 h Jedinica je intervenisala deset puta na gašenju šumskih požara i požara niskog rastinja na teritoriji opštine Bratunac. Uzimajući u obzir činjenicu da je Jedinica sa svim svojim raspoloživim kapacitetima svakodnevno angažovana na izvršavanju naloženih zadataka od strane Kriznog štaba Opštine Bratunac, a u cilju suzbijanja širenja virusa Korona ( COVID -19) , ovako veliki broj požara dodatno opterećuje rad Jedinice i može nas dovesti u situaciju da se požari nekontrolisano rašire na mnogo veće površine. Apelujemo i molimo građane da pre početka spaljivanja korova i drugog biljnog otpada kontaktiraju Vatrogasno – spasilačku jedinicu Bratunac putem besplatne telefonske linije na broj 123, gde će dobiti sve potrebne instrukcije oko bezbednog spaljivanja. Napominjemo da se novim Zakonom o zaštiti od požara Republike Srpske , predviđaju rigorozne kaznene mere za nesavesna lica koja su odgovorna za izazivanje požara.

S’ poštovanjem Zamjenik Starješine TVSJ Bratunac Zlatan Simić , dipl.inž.zop-a