„Tema dana“ sa Željkom Katanić

U današnjoj emisiji „Tema dana“ ugostili smo Željku Katanić predsjednicu Udruženja roditelja hendikepirane djece i omladine „Leptir“ Srebrenica. Ugostili smo i članice ovog udruženja Fimku Zelić i Sanju Jerkić. Razgovarali smo o projektu „Unapređenje socijalne inkluzije djece sa poteškoćama u razvoju“ koji je sproveden na području bratunačke opštine.

„Projekat finansiraju EU i UNDP, sufinansijer projekta je Opština Bratunac. Projekat je trajao osam mjeseci, ovo je već kraj implementacije projekta. Direktni koricnici su djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju, njihovi roditelji i zaposleni u javnim institucijama. Dodala bih da tu imamo 33 djece sa poteškoćama u razvoju i 30 roditelja.

Aktivnosti su se odvijale četiri puta sedmično. Učestvovala su djeca od 5 do 18 godina. Na ovaj način smo pokušali da pomognemo djeci i mladima u smislu edukacije. Djeca su uz pomoć stručnih saradnika, defektologa i psihologa obišli deset relativnih institucija, te su na taj način stekli sva potrebna znanja koja će im pomoći pri snalaženju u životu“- rekla je, između ostalog Željka Katanić u našoj emisiji „Tema dana“.

Pitali smo članice udruženja „Leptir“ kakvo je njihovo mišljenje o projektu i na koji način ovaj program doprinosi djeci i roditeljima.

„Ja sam prezadovoljna i bila bih srećna kad bi se ovakve aktivnosti nastavile. Tu djeca imaju sve tretmane koje su im potrebni“- rekla je, Sanja Jerkić.

„Organizovane su i radionice za roditelje, gdje sam ja prisustvovala svaki put. Radionice su bile jako korisne. Moje djete se oduševilo kad je otišlo u posjetu vatrogascima. Nekako su više okrenuti ka porodici i ovo je dobra prilika da izađu iz tog porodičnog okruženja i vide nešto novo“- nadovezala se Fimka Želić.