Tema dana – gost Srđan Rankić

Današnji gost u našoj radio-emisiji „Tema dana“ bio je Srđan Rankić, investitor iz firme „Green energy-R“ i rukovodilac Elektrodistribucije, radna jedinicaBratunac. Povod njegovog gostovanja je puštanje u rad prve solarne elektrane u Bratuncu, te dvije mini-hidroelektrane, koje su otvorene prošle godine.

„Firma „Green energy-R“ osnovana je 2014. godine kao porodična firma, moje supruge i mene. U periodu od 2010. do 2014. godine pripremali smo realizaciju određenih investicija, prvenstveno na opštinama Bratunac i Srebrenica. To su investicije iz obnovljivih izvora energije. U periodu između te četiri godine krenulo je za zakonskim rješenjima što se tiče tih postrojenja, tako da je privrednim društvima u privatnom vlasništvu omogućeno da razvijaju projekte ove vrste.

Što se tiče ovih postrojenja, obično se zapošljavaju ljudi iz elektro struke, tako da i na ovim malim hidro-postrojenjima postoje radnici koji održavaju i obilaze objekte“, rekao je naš sagovornik.

Fotonaponska solarna elektrana je bila prvi projekat Rankićeve firme, gdje se krenulo sa ispitivanjem mogućnosti da li na teritoriji opštine Bratunac može da se izgradi i pusti u pogon jedno ovakvo postrojenje. Ovo je treći elektroenergetski objekat firme „Green energy-R“. Prošle godine su u pogon puštene dvije mini-hidroelektrane, u pitanju su Mliječva i Grabovica, iste snage od 250 kilovata. Ovaj, treći objekat, izgrađen je u industrijskoj zoni opštine Bratunac, što govori i naš sagovornik potvrđuje da je naišao na potpunu podršku lokalne zajednice.

„U sve ove projekte uključen je veći broj privrednih subjekata iz Bratunca, za sve što smo mogli, angažovali smo naše ljude, dakle, sa ovog prostora. Procjena je da područje opštine Bratunac broji oko 1350 sunčanih sati, za nekih sedam do osam godina se očekuje povrat uloženog novca. Mislim da je Republika Srpska ozbiljno pristupila izgradnji ovakvih objekata, ukupna instalisana snaga u RS je oko 10 megavata. Ovakvi objekti se mogu vidjeti od Hercegovine do Krajine, više na području Hercegovine zbog većeg broja sunčanih sati. U istočnom dijelu Republike Srpske elektrana slična ovoj postoji u Bijeljini“, kaže Rankić.

Kupac struje je Elektrodistribucija RS i svim proizvođačima električne energije iz obnovljivih izvora zagarantovan je otkup električne nergije. Svaki proizvođač ove vrste proizvoda može svoj proizvod da ponudi i proda na slobodnom tržištu, ako nađe kupca. Ukupna investicija za ove tri elektrane iznosila je oko 4 miliona km.

Firma „Green energy-R“ planira izgradnju još jedne mini-hidroelektranu na području opštine Srebrenica, u Zelenom Jadru.

„Solarna hidroelektrana koristi solarne panele za razvoj električne energije i njen rad nema štetan uticaj po životnu okolinu. Što se tiče mini-hidroelektrana, ako se ispoštuju zakonske odredbe i uslovi koje investitor dobije, naravno ne mogu štetiti okolini“, ističe naš sagovornik.

Rankića smo upitali i da li je u sukobu interesa, s onbzirom da firma u kojoj radi otkupljuje struju od firme čiji je vlasnik.

„Nema sukoba interesa. Električnu energiju, shodno Zakonu, obavezna je da otkupljuje Elektroprivreda RS, u skladu sa aktima regulatorne komisije za nergetiku RS u Trebinju. S druge strane, osnivač i vlasnik ove firme je moja supruga, ja sam tu da joj pomognem pri realizaciji ovih projekata, nastojim da joj pomognem koliko mogu, tako da još jednom kažem – nije sukob interesa“, rekao je naš sagovornik.

Za kraj, Rankić smatra da Republika Srpska ima potencijal što se tiče ovakvih projekata i da bi svakako svima koju su u mogućnosti predložio ovako nešto.

Piše: A.A.