„Tema dana“ – Druga faza projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u opštini Bratunac

Opštini Bratunac juče su donirane tri mašine u sklopu projekta izgradnje sistema za navodnjavanje. Isporučeni su rovokopač, bager sa nastavcima, dok će u skorijem vremenu stići i nov kamion. Projekat finansira Svjetska banka, a podržan je i od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske.

Vrijednost projekta izgradnje sistema za navodnjavanje je 9,2 miliona konvertibilnih maraka i obuhvata oko 95% opštine Bratunac, koja većinu svojih prihoda ostvaruje preko malinarstva. Sistem za navodnjavanje je zvanično pušten prošle godine u junu, a projekat je dobio i drugu fazu u okviru koje je donirana oprema koja će poslužiti u pripremi i završnim radovima na dobijanju gotovog proizvoda.

Vlada Republike Srpske i resurno Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata u saradnji sa opštinom Bratunac i Svjetskom bankom uradili su sistem za navodnjavanje na području ove opštine. Međutim, pojavili su se i novi proizvođači koji nisu obuhvaćeni ovim sistemom. Svjetska banka odobrila je novi projekat za našu opštinu za nabavku mašina i plastičnih crijeva. Isporukom ovih mašina vršiće se održavanje već postavljene mreže kao i postavljanje novih mreža zbog porasta u proizvodnji ove kulture. Načelnik opštine Bratunac, Nedeljko Mlađenović izjavio je kako će ove mašine odigrati i veliku ulogu u periodu jesenjih i zimskih meseci kada će nastavci na ovim mašinama poslužiti u krčenju šiblja i čišćenju snijega na teritoriji naše opštine, kao i u mnogim drugim aktivnostima.

Radenko Radović, DOO „Malina“ Bratunac, za UPSMedia radio je rekao da će ove mašine, u vrijednosti oko 600 000 km, služiti za kopanje kanala za nastavak sekundarne mreže za navodnjavanje. Rovokopač utovarivač sa opremom za krčenje šiblja, plugom za čišćenje snijega, hidrauličnim čekićem za razbijanje betona i stijena, mješalica za proizvodnju betona i mnogim drugim nastavcima, svakako će poslužiti u radovima na teritoriji opštine Bratunac i mimo projekta za navodnjavanje koji je odobren i doniran od strane Svjetske banke.

Više od 2 000 domaćinstava u opštini Bratunac bavi se malinarstvom. Izgradnjom i proširenjem sistema za navodnjavanje povećaće se prinosi, a samim tim i kvalitet roda maline.