„Tema dana“ – 26.12.2019. – Gost Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora MFS „Emmaus“

U današnjem izdanju „Teme dana“, u okviru novogodišnjeg programa, naš gost bio je Elmedin Škrebo, pomoćnik direktora MFS „Emmaus“. Kao i u svakoj novogodišnjoj emisiji, sa našim gostima razgovaramo o protekloj godini, najvećim uspjesima, te planovima za narednu.

„Ja bih iskoristio priliku da pomenem neke generalne informacije o našem udruženju vašim pratiocima kako bi im bilo jasnije šta mi to radimo, mimo aktivnosti u Srebrenici i na ovom području. Naše udruženje je domaća nevladina organizacija, koja egzistira od 1999. godine. Nastala je na značajnim infrastrukturnim resursima koje je naslijedila od Emmaus Internacionala, organizacije iz Francuske, i nastala je u Doboj Istoku. Iz tog kapaciteta razvili su se svi naši uredi, u Potočarima, Zvorniku, Doboju, Glamoču i u Sarajevu, osim toga, imamo i dvije kancelarije, jednu u Tuzli, jednu u Goraždu i ukupno brojimo 263 uposlenika. Radimo niz projekata i među njima je nekih dvadesetak stalnih, onih dugoročnih. Osim tih stalnih, imamo i povremene projekte i sve ono što se pojavi u društvu kao potreba, na neki način gledamo da odgovorimo. Osim internatskog smještaja u Potočarima, dnevnog centra, projekta ‘Jedan obrok dnevno’, ‘Ljubav za majke Srebrenice’ – ovdje u Srebrenici, imamo projekte u drugim uredima – prihvatni centar Duje u Klokotnici, to je centar za smještaj starih i iznemoglih lica, psihičkih bolesnika, lica sa invaliditetom, jednog manjeg broja djece bez roditeljskog staranja. U njemu je trenutno smješteno 437 ljudi iz cijele BiH. Dnevne centre imamo u Doboju, Zvorniku i ovdje u Potočarima, narodnu kuhinju u Doboju, ‘Jedan obrok dnevno’ osim u Srebrenici realizujemo i u Bratuncu, Zvorniku, Doboju, Doboj Istoku i Gračanici, zatim vrijedi pomenuti naše projekte za djecu bez roditelja: stalne finansijske pomoći, 1500 djece finansiramo na taj način, migrante hranimo u Tuzli svaki dan“, naveo je za početak Elmedin Škrebo.

Najveći cilj MFS „Emmaus“ jeste da se svi ovi projekti nastave, te da se podigne nivo usluga za sve korisnike.

„Nije jednostavno osigurati plate za sve uposlenike, nije jednostavno osigurati na dnevnoj bazi oko 3.000 obroka. Mi to sve postižemo zahvaljujući našim timovima koji provode ove različite aktivnosti, našim donatorima, a moj i zadatak kolega koji rade u Sektoru za saradnju jeste da na raznorazne načine nađemo puteve do tih potencijalnih donatora, partnera i sl, koji će podržati sve to. Naravno, udjela u svemu imaju i naše institucije, jer je nama značajno prisustvo i opština i gradova i ministarstava, i sa te strane nam je jednostavnije nastupiti kod donatora vani kada vide da imamo podršku i lokalnih institucija. Ono što nas raduje jeste da su donatori uz nas i dalje, sretni smo da naši projekti doživljavaju rast i povećanje. Žao nam je što je u sklopu projekta ‘Jedan obrok dnevno’ broj korisnika u porastu, dok ovi projekti obrazovanja, u vezi sa djecom, nas raduju što je broj korisnika veći i rezultati rada sa djecom sve vidljiviji. Cilj je nastaviti sve to i proširiti se na druga područja“, dodao je Škrebo.

U emisiji smo pomenuli i izgradnju Doma za stara lica u Potočarima.

„Gradnja ide po planu, nadamo se da ćemo u roku završiti i u 2021. godini pustiti ga u funkciju, ambulanta je završena u roku, kako smo planirali. Mi smo tu bili sa dvije strane i motivisani da to uradimo. To je naša praksa u Doboj Istoku ‘Duje’, gdje smo željeli da taj pozitivan rad prenesemo i ovdje. Zatim, ovdje imamo i bazu potencijalnih korisnika, to su korisnice projekta ‘Ljubav za majke Srebrenice’. Dom jeste u Potočarima, ali nije namijenjen samo za korisnike iz Srebrenice, već je namijenjen svima onima kojima taj vid pomoći bude bio potreban. U BiH je taj problem izražen, nedostatak brige o starim osobama je prisutan, mnogo mlađih odlazi, stari ostaju sami, s te strane mi ćemo dati na raspolaganje sve naše kapacitete, i naša opredjeljenost jeste da ako već pružamo usluge da pružimo i što bolje uslove, i smatramo da će ovaj dom u Potočarima biti prepoznatljiv dom za stara lica koji će imati ako ne najbolje uslove, onda među najboljim u cijeloj BiH“, rekao je, između ostalog, u emisiji „Tema dana“ Elmedin Škrebo.