„Tema dana“ – 10.9.2019. – Gošća Tatjana Beatović

U današnjoj rubrici „Tema dana“, a koju emitujemo u sklopu našeg Jutarnjeg programa, ugostili smo Tatjanu Beatović, direktora JU „Radost“ iz Bratunca. Sa njom smo razgovarali o popunjenosti kapaciteta ovog obdaništa, o vrtićkim kategorijama, kao i o mogućim inovacijama na zgradi ove obrazovne ustanove.

„Predškolsko vaspitanje i obrazovanje je djelatnost od opšteg interesa koje obuhvata vaspitanje i obrazovanje djece predškolskog uzrasta i predstavlja osnovu cjeloživotnog učenja i cjelovitog razvoja djeteta. Ima za cilj podsticanje fizičkog, intelektualnog, socioemocionalnog razvoja, razvoja govora i komunikacije. Ova djelatnost ima za cilj i podsticanje kreativnosti i stvaralaštva djece, sticanja novih iskustava i proširivanje znanja o sebi, ali i drugim ljudima u svijetu. Sve ovo je naravno bitno za dalje obrazovanje i vaspitanje djece u društvenoj zajednici, poštujući i uvažavajući prava i mogućnosti djece“, ističe naša sagovornica.

Javna ustanova „Radost“ radi od 1981. godine i jedina je ustanova u opštini Bratunac koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem djece predškolskog uzrasta. Objekat je namjenski građen, a prije nekoliko godina je renoviran i opremljen savremenim namještajem i didaktičkim sredstvima neophodnim za izvođenje vaspitno-obrazovnog rada. O zaposlenima i vrtićkim grupama, gospođa Beatović kaže:

„U našoj ustanovi rade visoko obrazovani vaspitači, od kojih je jedan specijalista za pripremu djece za polazak u školu, a drugi je specijalista za rad sa djecom sa posebnim potrebama. Ukupno je u našoj ustanovi zaposleno osam vaspitača. U odnosu na prošle godine, broj upisane djece u naše obdanište se uduplao, a riječ je o 88 djece koja su razvrstana u četiri grupe: mlađu jasličku, stariju jasličku, srednju vrtićku i stariju mješovitu.

Određeni broj djece uči engleski jezik, a izdvajamo i muzičke radionice u saradnji sa muzičkom školom ‘Kuća dobrih tonova’ iz Srebrenice čiji realizator dolazi jednom sedmično. Učestvujemo i u raznim svečanostima i manifestacijama, kao što su ‘Dani kulture i sporta’ tj. ‘Đurđevdanski dani’, zatim na ‘Kulturnom ljetu’ grada Zvornika, a posjećujemo i učestvujemo na raznim humanitarnim akcijama“.

Za naš UPSMedia radio gospođa Beatović je i izjavila kako se nada da će se u nekom skorijem vremenskom periodu naći rješenje za proširenje ovog objekta u Bratuncu, jer se potreba za predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem iz godine u godinu povećava u našoj opštini.

Piše: A.A.