Danas se obilježava Svjetski dan djevojčica

Međunarodni dan djevojčica ili Svjetski dan ženskog djeteta obilježava se na današnji dan širom svijeta od 2011. godine.

Ujedinjene nacije su 2011. godine donijele odluku da 11. oktobar postane Međunarodni dan djevojčica, dan koji je namijenjen promovisanju prava djevojčica i povećanju svijesti o neravnopravnosti sa kojom se suočavaju samo zato što su djevojčice.

Širom svijeta ovaj dan se obilježava s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava djevojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zakonska prava i zaštita od diskriminacije, nasilja i ugovorenih brakova

Dan djevojčica obilježava se jer:

Skoro jedna četvrtina djevojčica uzrasta od 15 do 19 godina širom svijeta (skoro 70 miliona) prijavila je da su bile žrtve nekog vida fizičkog nasilja.

Oko 120 miliona djevojčica do 20 godina širom svijeta (približno 1 od 10) doživjele su prinudni seksualni odnos ili prinudne seksualne radnje.

Jedna trećina udatih adolescentkinja uzrasta od 15 do 19 godina (84 miliona) bile su žrtve emocionalnog, fizičkog ili seksualnog nasilja od strane muževa ili partnera.

Na globalnom nivou, skoro polovina svih adolescentkinja između 15 i 19 godina (44 odsto) vjeruje da je opravdano da suprug ili partner udari ili tuče svoju suprugu ili partnerku u odrijeđenim okolnostima.

Širom svijeta, više od 700 miliona žena stupilo je u brak prije svoje 18. godine, a više od jedne trećine (oko 250 miliona) stupilo je u zajednicu prije svoje 15. godine. Najviša stopa dječijih brakova zabilježena je u Južnoj Aziji i dijelovima Afrike.

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 4,5 odsto djevojčica u dobi od 13 do 19 godina. Samim tim, postoji obaveza za osnaživanjem ove populacije, kroz zaštitu njihovih ljudskih prava, što podrazumijeva i zaštitu od ranog sklapanja braka, promovisanje univerzalnog pristupa informacijama i uslugama, uključujući i zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Stoga je obaveza svih nas da sve djevojčice učimo da imaju pravo na obrazovanje, igru, da ih učimo da se odbrane i da ne trpe nikakvo nasilje, da ih učimo da plava nije „muška boja“, kao i da pojedina zanimanja nisu rezervisana samo za dječake.

Obaveza svih ljudi na svijetu jeste da uče djevojčice da su vrijedne i da vole i cijene sebe.