Danas obilježavamo Svjetski dan djevojčica

Svjetski dan djevojčicaMeđunarodni dan djevojčica obilježava se na današnji dan od 2011. godine kada su UN proglasili 11. oktobar kao Svjetski dan ženskog djeteta.

Cilj je potaknuti svjetski entuzijazam u stvaranju boljeg života mladim djevojkama pružajući im priliku da postignu svoj puni potencijal. Dan djevojčica obilježava se širom svijeta.

Adolescentne djevojke imaju pravo na siguran, obrazovan i zdrav život i to ne samo tokom tih kritičnih formativnih godina, već i kao zrele žene.

Ako su učinkovito podržane tokom svojih adolescentnih godina, te djevojke imaju potencijal promijeniti svijet.

Danas djevojke, a sutra radnice, majke, mentori, glave porodice i politički lideri.

Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 4,5 odsto djevojčica u dobi od 13 do 19 godina. Samim tim, postoji obaveza za osnaživanjem ove populacije, kroz zaštitu njihovih ljudskih prava, što podrazumijeva i zaštitu od ranog sklapanja braka, promovisanje univerzalnog pristupa informacijama i uslugama, uključujući i zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Stoga je obaveza svih nas da sve djevojčice učimo da imaju pravo na obrazovanje, igru, da ih učimo da se odbrane i da ne trpe nikakvo nasilje, da ih učimo da plava nije „muška boja“, kao i da pojedina zanimanja nisu rezervisana samo za dječake.

Obaveza svih ljudi na svijetu jeste da uče djevojčice da su vrijedne i da vole i cijene sebe