Danas obilježavamo Međunarodni dan djece sa ulice

djeca na uliciMeđunarodni dan djece uključene u život i rad na ulici ustanovljen je 2011. godine od strane Konzorcijuma za djecu ulice, vodeće međunarodne mreže posvećene realizovanju prava djece uključene u život i rad na ulici širom svijeta i otada se obilježava svakog 12. aprila.

Međunarodni dan djece ulice, 12. april, obilježava se s ciljem podizanja svijesti i skretanja pažnje nadležnih institucija na problem djece uključene u život i rad na ulici, koja odrastaju bez odgovarajuće pažnje, koja su uskraćena za osnovna ljudska prava i koja su često žrtve različitih oblika eksploatacije i nasilja.

Na današnji dan svi se moramo podsjetiti da dijete uključeno u život i rad na ulici ima isti potencijal kao i svako drugo dijete, treba mu samo dati priliku i da ih nikako ne smijemo omalovažavati ili zloupotrebljavati.