Danas je Svjetski dan Parkinsonove bolesti

parkinsonova bolestSvjetski dan Parkinsonove bolesti obilježava se 11. aprila, kako bi se skrenula pažnja javnosti na probleme sa kojima se suočavaju oboljeli, njihove porodice, ali i rušenja predrasuda šire zajednice.

 

Svjetski dan Parkinsonove bolesti je dan kojim se obilježava rođendan engleskog ljekara Sir Jamesa Parkinsona, po kome je ova bolest i dobila ime i koju je on opisao u svom djelu „An Essay on the Shaking Palsy“ 1817. godine.

Nastanak Parkinsonove bolesti posljedica je izrazitog nedostatka neurotransmitera dopamina u dijelu mozga koji je zadužen za kontrolu voljnih pokreta i početak neke motoričke radnje. Za postavljanje dijagnoze potrebno je uzeti temeljnu anamnezu bolesnika, odrediti opšti i neurološki status te ako je potrebno, učiniti test levodopom. Za potvrdu dijagnoze potrebno je prisustvo barem 2 od 3 glavna simpotoma Parkinsonove bolesti: tremor (drhtanje), rigor (ukočenost mišića ruku, nogu i vrata) i bradikinezija (usporenje pokreta).

Simptomi uključuju sporost u izvođenju pokreta, gubitak u ritmu i spontanoj motorici, povećanje tonusa mišića ili ukočenost i ritmično podrhtavanje određenih dijelova tijela. Kod bolesnika je karakterističan polupognuti stav cijelog tijela sa nogama savijenim u koljenima i rukama savijenim u laktovima. Rano otkrivanje Parkinsonove bolesti i rana intervencija je izuzetno važna kako bi se usporila progresija simptoma te olakšao svakodnevni život bolesnika.

U liječenju Parkinsonove bolesti najvažnije je na vrijeme prepoznati simptome i postaviti dijagnozu, s obzirom da postoji dobra simptomatska terapija koja omogućava poboljšanje na motornom planu u dugoročnijem periodu, kao i lijekovi u posljednjih nekoliko godina koji mogu da utiču na uobičajeno napredovanje u samom toku bolesti.

Ne postoji lijek koji dovodi do izlječenja, ali se bolest uz redovno uzimanje terapije može uspješno kontrolisati.

Od Parkinsonove bolesti u svijetu boluje oko 6,6 miliona ljudi.

Parkinsonova bolest je jedna od najčešćih neurodegenerativnih bolesti današnjice. Za oboljele od Parkinsonove bolesti postoji izreka „Ljudi blistavog uma zarobljeni u vlastitom tijelu“.