Stipendije YES programa

Prijavite se za stipendiju YES programa!

ŠTA JE YES PROGRAM?
Kennedy-Lugar program razmjene i školovanja (Kennedy-Lugar Youth Exchange
and Study) ili YES, osnovan je od strane Kongresa SAD u oktobru 2002. godine kao
odgovor na događaje od 11. septembra 2001. Program nudi odabranim srednjoškolcima
stipendiju putem koje borave godinu dana u SAD živjeći sa volonterskom domaćinskom
porodicom, pohađajući američku srednju školu kako bi potaknuli bolje razumijevanje
između ljudi Sjedinjenih Država i drugih država širom svijeta.
YES program lokalno je podržan od hiljade američkih građana i obrazovnih ustanova
koji prime, udome, obrazuju i podržavaju učenike bez bilo kakve financijske
kompenzacije. Već 17 godina putem YES programa stipendirano je hiljade
srednjoškolaca koji dolaze iz velikog broja država. Do sada nešto više od 590 učenika
iz jugoistočne Europe je učestvovalo u YES programu. Tokom 2019-20. školske godine
81 učenika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Kosova i Makedonije provesti
će godinu dana u SAD putem YES programa.
KO ORGANIZIRA PROGRAM?
American Councils for International Education organizira regrutovanje, selekciju,
orijentaciju i sva putovanja za YES program u jugoistočnoj Europi. Osnovana
1974. godine, American Councils je međunarodna, neprofitna organizacija koja
radi na poboljšanju međuosobnog razumijevanja među zemljama, razmjenama
ideja među individuama i poboljšanju saradnje kroz obrazovanje. Već više od
40 godina, American Councils projektira, implementira i podržava inovativne
programe u Sjedinjenim Državama, Europi, Euroaziji, Bliskom Istoku i Africi za
deset hiljada učesnika programa. To uključuje nekoliko programa američke vlade za
srednjoškolce (osim YES programa), dodiplomske i diplomske studente, nastavnike
i profesore. Mnogo drugih, privatnih, neprofitinih organizacija u SAD također
podržava YES program. Vlada SAD je zatražila od ovih organizacija da pronađu
smještaj za YES učenike u porodicama koje će ih podržavati, te da organiziraju
lokalne aktivnosti za učenike tokom programske godine.
ŠTA STIPENDIJA PRUŽA?
YES stipendija PRUŽA sljedeće:
• povratno domaće i međunarodno putovanje (od kuće do SAD i natrag)
• mjesečni džeparac koji omogućuje učenicima da učestvuju u društvenim
aktivnostima i kupe lične potrepštine
• smještaj kod odabrane i provjerene američke porodice tokom jedne školske godine
• upis u američku srednju školu
• programske orijentacije, orijentacije pred program, orijentacije u SAD, kao i
priprema za reintegraciju u društvo
• programske aktivnosti organizirane u lokalnim zajednicama u SAD
• zdravstveno osiguranje koje ne pokriva postojeća oboljena i stomatološke
preglede.
KO IMA PRAVO DA SE PRIJAVI?
Takmičenje za YES stipendiju je zasnovano na zaslugama i ovoreno je, bez
ikakvih troškova, za aplikante koji ispunjavaju sljedeće uvjete. Učenici sa dodatnim
potrebama su pozvani za učešće u programu. Finalisti YES programa svake godine
uključuju učenike sa dodatnim potrebama. Odabrani učenici s invaliditetom moraju
ispuniti iste kriterije kao i ostali učesnici programa. Učenici se mogu prijaviti samo
jednom za učešće na programu tokom određenog ciklusa regrutovanja.
Prema važećim pravilima kandidati koji imaju pravo da se prijave
za testiranje tokom jeseni 2019. godine za školsku 2020/21.
godinu moraju biti:
1. rođeni između 1. januara 2003. godine i 15. jula 2005. godine.
2. pohađati razrede srednje škole koji su određeni u njihovoj zemlji:

ŠTA STIPENDIJA NE POKRIVA?
YES stipendija NE POKRIVA sljedeće troškove:
• troškove vezane za dobijanje međunarodnog pasoša zemlje čiji ste državljanin
• lične troškove koji prevazilaze iznos mjesečne stipendije
• troškove preteškog ili prekomjernog prtljaga
• telefonske troškove ili upotrebu internet
KAKO FUNKCIONIRA PROCES TESTIRANJA I
ODABIR UČESNIKA?
Učenici se takmiče u dvije faze testiranja. Tokom polufinalnog kruga, učenici i njihovi
roditelji su pozvani na informativni sastanak kako bi naučili više o programu. Učenici
zatim sudjeluju u individualnom razgovoru sa osobljem American Councils ureda,
uzimaju standardizirani test engleskog jezika, pišu dva proktorirana eseja i dobivaju
aplikacijsku prijavu koju moraju dostaviti uredu American Councils u roku od dvije
sedmice.
Odabir je utemeljen na zaslugama i pokazanoj spremnosti na jednogodišnje iskustvo
razmjene što se vidi u sveobuhvatnim prijavama učenika. Znanje engleskog jezika je
važno, ali nije jedini element u odabiru. Učenici će također morati dostaviti ljekarske
preglede kako bi dokazali da su zdravstveno sposobni za sudjelovanje u programu.
Proces selekcije bit će završen u proljeće, a svi aplikanti će dobiti obavijest o svom
statusu do sredine maja. Odabrani finalisti prisustvuju orijentaciji u svojoj državi
prije odlaska na program u junu ili julu, a putuju u SAD u julu ili augustu. Učenici se
vrate u svoju državu u maju ili junu. YES učenici se moraju vratiti u svoju domovinu
pri završetku programa na datum koji je unaprijed određen od strane American
Councils ureda. Američka viza koju učesnici programa dobiju se ne može mijenjati
niti produžiti iz bilo kojeg razloga izvan datuma završetka programa.
ŠTA DOBIJAM OD UČEŠĆA U PROGRAMU
RAZMJENE?
YES program nudi učenicima priliku da uče o ljudima i kulturi u Sjedinjenim Američkim
Državama. YES učesnici su također omladinski ambasadori koji mogu naučiti
Amerikance o svojim zemljama i kulturama. Učenici uče kako cijeniti i biti otvoren
prema drugim kulturama, postižu lični razvoj i samostalnost, te postaju bolje opremljeni
da žive u svijetu koji je sve više povezan. Također, učenici ostvaruju bliske veze sa
američkim porodicama-domaćinima i zejdnicama, često stvarajući veze koje traju
cijeli život. Mnogi alumniji pohađaju prestižne univerzitete nakon što se vrate kući, te
pronalaze gdje mogu iskoristiti vještine koje su razvili tokom boravka u Americi.
O ČEMU TREBA DA RAZMISLITE PRIJE NEGO
ŠTO SE PRIJAVITE ZA YES?
Učenici koji razmišljaju o tome da se prijave na program treba da razmotre moguće
negativne posljedice učešća:
• Hoću li morati ponavljati razred nakon što se vratim kući?
• Hoću li se vratiti kući prekasno i hoću li zakasniti na polaganje mature ili prijemnih
ispita za fakultete? YES učesnici se vraćaju u svoje zemlje u maju ili junu.
• Hoće li moj univerzitet ili institut odložiti moju ponudu za prijem ako sam već
negdje primljen/primljena?
• Hoću li moći maturirati kao najbolji učenik u mojoj školi?
Iako učenici pohađaju srednju školu u SAD, nastavni plan je mnogo
drugačiji nego u drugim zemljama i veome je moguće da nećete učiti iste
stvari kao kući