Štab za spasavanje u vanrednim situacijama Srebrenica: podaci, zaključci i obavještenje

Štab za spasavanje u vanrednim situacijama opštine Srebrenica usvojio je zaključke, saopštio podatke i dostavio obavještenje za stanovništvo povodom  situacije  sa pandemijom korona virusa ove lokalne zajednice.

PREDMET: Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 29.10.2020.godine

Uvaženi,

 

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 29.10.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica:6,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin i,

· 1 lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom ima prijavljeno prebivalište na području opštine Srebrenica, boravi na području opštine Srebrenica i nalazi se u izolaciji-kućni karantin.

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:0,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:18,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:22,

7. Ukupan broj lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 28.10.2020.godine do 29.10.2020.godine:2,

8. Broj izvršenih kontrola lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Z, aključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 28.10.2020.godine u 12:00 sati do 29.10.2020.godine u 12:00 sati:18,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u skladu

sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 28.10.2020.godine do 29.10.2020.godine:18 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za lica kojima je izdato Rješenje o kućnoj izolaciji u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije br:37-1/20 od 20.05.2020.godine o prestanku primjene Zaključaka o sprovođenju mjera kućne izolacije i u

skladu sa stavom 2. Instrukcije Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske br:10.1.014-90/20 od 21.05.2020.godine za period od 28.10.2020.godine do 29.10.2020.godine:

PREDMET:Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 29.10.2020.godine

Uvaženi,

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 29.10.2020.godine sa početkom u 10:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Naređuje se izmjena i dopuna Naredbe o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 06:00 do 22:00 časa do 01.11.2020.godine i,

2. Preporučuje se svim političkim subjektima na području opštine Srebrenica da, zbog trenutne epidemiloške situacije na području opštine Srebrenica ne održavaju predizborne skupove do 01.11.2020.godine.

PREDMET: Obavještenje, Preporuka o ne održavanju predizbornih skupova na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu do 01.11.2020.godine

Uvaženi,

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava subjekte sa područja opštine Srebrenica kojima j da je Republički štab za vanredne situacije na 60.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj 25.10.2020.godine donio Preporuku br:60-4/20 od 25.10.2020.godine. U skladu sa naprijed navedenim, preporučuje se sljedeće:

1. Svim političkim subjektima da, zbog trenutne epidemiološke situacije na području opštine Srebrenica, ne održavaju predizborne skupove u vremenskom periodu do 01.11.2020.godine.

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica apeluje na sve subjekte političke subjekte na područja opštine Srebrenica da se striktno pridržavaju Preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije o ne održavanju predizbornih skupova na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu do 01.11.2020.godine.