Srebrenica: Zaključci sa sjednice Štaba održane 28.04.2020.

opstina srebrenicaZaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 28.04.2020.godine

Uvaženi,

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 28.04.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Naređuje se preduzimanje mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u trgovinama prehrane na području opštine Srebrenica do 11.05.2020.godine,

2. Ograničava se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica od 08:00 sati do 13:00 sati do 11.05.2020.godine izuzev:

· Šalter sala i matična služba Opštinske uprave opštine Srebrenica (uključujući i matičnu službu Mjesne kancelarije Skelani) će raditi od ponedjeljka do petka u vremenskom periodu od 07:00 do 15:00 sati, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sale i matične službe zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od 2 (dva) metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

3. Ograničava se rad trgovinskih radnji, trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi, trgovinama informatičkom i telekomunikacionom opremom, trgovinama bijelom tehnikom, vodomaterijalom i sanitarijama, građevinskim materijalom, auto dijelovima, dijelovima za poljoprivredne mašine, elektromaterijalom, namještajem, keramikom i bojama i lakovima i tržnici na malo-pijaci na području opštine Srebrenica od 07:00 do 19:00 sati do 11.05.2020.godine,

4. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica,

Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji i pod nadzorom Javne zdravstvene ustanove „Dom zdravlja„ Srebrenica, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji,

5. Naređuje se vlasnicima trgovinskih radnji, apoteka i odgovornim licima u bankama na području opštine Srebrenica da da na svojim prostorijama istaknu Obavještenje kojim se preporučuje da lica mlađa od 65 godina ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama od ponedjeljka do petka u periodu od 07.00 do 10:00 sati, a u cilju zaštite zdravlja lica sa navršenih 65 i više godina života, kako bi isti nesmetano mogi obavljati svoje obaveze do 11.05.2020.godine,

6. Naređuje se uklanjanje čamaca sa jezera „Perućac„ i rijeke Drine na teritoriji opštine Srebrenica do 11.05.2020.godine,

7. Zabranjuje se rad Javne ustanove Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa Dječijom igraonicom u Skelanima do 11.05.2020.godine,

8. Zabranjuje se okupljanje stanovništva u grupama većim od 3 (tri) lica na svim javnim površinama na području opštine Srebrenica do 11.05.2020.godine i,

9. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnih djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni), osim taksi službe, fitnes centara i privatnih stomatoloških ambulanti na području opštine Srebrenica do 11.05.2020.godine izuzev:

· Ugostiteljskim objektima koji mogu vršiti dostavu hrane i pića i šaltersku prodaju hrane i pića bez mogućnosti usluživanja i konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta i,

· Ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja hrane i pića vrši i djelatnost dostave hrane (ketering) te su za tu djelatnost registrovani u skladu sa zakonskim propisima, dozvoljava se samo dostava hrane naručena telefonskim putem. Zabranjeno je vršenje djelatnosti (posluživanja i pripreme hrane i pića) u samom poslovnom prostoru.

Ugostiteljskim objektima koji mogu vršiti dostavu hrane i pića i šaltersku prodaju hrane i pića bez mogućnosti usluživanja i konzumiranja unutar i ispred ugostiteljskog objekta i Ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja hrane i pića vrši i djelatnost dostave hrane (ketering), se omogućava rad u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 sati do 11.05.2020.godine i,

· Ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj, mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, a usluge ishrane i pića mogu pružati samo gostima kojima pružaju uslugu smještaja od 07:00 do 19:00 sati do 11.05.2020.godine,

10. Izraditi Obavještenje za osobe sa navršenih 65 i više godina života na području opštine Srebrenica o dozvoli kretanja od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 10:00 sati radi kupovine osnovnih životnih namirnica, lijekova, obavljanja poslova u bankama i šetnje, bez grupisanja, uz obavezno nošenje zaštitne maske, zaštitnih rukavica, pojačane higijene ruku, kao i uz poštovanje zaduženja i preporuka do 11.05.2020.godine,

11. Izraditi Obavještenje osobama do 75 godina života u seoskim područjima na području opštine Srebrenica o dozvoli kretanja 07:00 do 10:00 sati radi obavljanja poljoprivrednih poslova, uz obavezno pridržavanje zaštitne mjere socijalnog rastojanja do 11.05.2020.godine,

12. Izraditi Obavještenje pčelarima sa područja opštine Srebrenica bez obzira na godine života, koji posjeduju Rješenje o registraciji pčelinjaka izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o dozvoli kretanja od mjesta stanovanja do pčelinjaka bez ograničenja vezano za mjesto prebivališta/boravišta od ponedjeljka do petka od 07:00 do 10:00 sati od ponedjeljka do petka, osim u periodu od 20:00 do 05:00 sati i subotom i nedjeljom bez vremenskog ograničenja uz najviše jednog sapuputnika-pomoćnika do 11.05.2020.godine,

13. Uputiti Molbu Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine za pojačanu kontrolu državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na području opštine Srebrenica,

14. Uputiti Molbu Upravi granične policije Republike Srbije za pojačanu kontrolu državne granice između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije na području opštine Srebrenica,

15. Zadužuju se Inspektori Opštinske uprave opštine Srebrenica koji su angažovani na graničnom prelazu Skelani da vrše kontrolu pridržavanja donesenih mjera na sprečavanju širenja korona virusa (COVID-19) na području Mjesne zajednice Skelani,

16. Zadužuju se uposlenici Opštinske uprave opštine Srebrenica i ostalih Javnih ustanova i Institucija da obavezno nose zaštitnu opremu (zaštitne maske i rukavice), te da se pridržavaju mjera društvene distance i,

17. Zadužuju se Inspektori Opštinske uprave opštine Srebrenica da poduzimaju represivne mjere prema svim subjektima koji se ne pridržavaju donesenih mjera na sprečavanju širenja korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica.

S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić