Srebrenica: Zaključci sa sjednice Štaba održane 13.4.2020.

SrebrenicaNa današnjem sastanku Štaba za zaštitu i spasavanje opštine Srebrenica odlučeno je da mjere zaštite i sprečavanja širenja virusa korona, koje je ovaj organ donio u prethodnih mjesec dana, ostaju na snazi do 30. aprila, uz mogućnost produženja njihovog trajanja, zavisno od situacije. U Srebrenici su u samoizolaciji 23 osobe, među kojima je 18 onih koji pripadaju prvom krugu kontakata sa osobom iz ove opštine koja je zaražena virusom korona i prevezena na liječenje u Srbiju, čiji je osiguranik.

Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 13.04.2020.godine:

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 13.04.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Zabranjuje se rad Javne ustanove Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa Dječijom igraonicom u Skelanima do 30.04.2020.godine,

2. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni) osim taksi službe na području opštine Srebrenica do 30.04.2020.godine,

Ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja hrane i pića vrši i djelatnost dostave hrane (ketering) te su za tu djelatnost registrovani u skladu sa zakonskim propisima, dozvoljava se samo dostava hrane naručena telefonskim putem. Zabranjeno je vršenje djelatnosti (posluživanja i pripreme hrane i pića) u samom poslovnom prostoru.

Ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja hrane i pića vrši i djelatnost dostave hrane (ketering), se omogućava rad u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 sati do 30.04.2020.godine,

3. Naređuje se ograničavanje rada trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica 0d 07:00 do 18:00 sati do 30.04.2020.godine,

4. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica,

5. Naređuje se poduzimanje mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u trgovinama prehrane na području opštine Srebrenica,

6. Naređuje se vlasnicima trgovinskih radnji, apoteka i odgovornim licima u bankama da na svojim prostorijama istaknu Obavještenje kojim se preporučuje da lica mlađa od 65 godina ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama svakog utorka i petka u periodu od 07:00 do 10:00 sati, a u cilju zaštite zdravlja lica sa navršenih 65 i više godina života, kako bi isti nesmetano mogli da obave svoje obaveze do 30.04.2020.godine,

7. Naređuje se uklanjanje čamaca sa jezera „Perućac„ i rijeke Drine na teritoriji opštine Srebrenica,

8. Naređuje se ograničavanje rada Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica od 08:00 do 13:00 sati do 30.04.2020.godine,

9. Naređuje se zabrana okupljanja stanovništva u grupama većim od 3 (tri) lica na svim javnim površinama na području opštine Srebrenica,

10. Zadužuje se Komunalno preduzeće „Polet„ Srebrenica da poveća aktivnosti na odvozu smeća, pražnjenju kontejnera i pranju javnih saobraćajnih površina,

11. Apeluje se na stanovništvo da poštuje Naredbe Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica,

12. Apeluje se na lokalno stanovništvo da se ne okuplja i grupiše na javnim površinama na području opštine Srebrenica jer će u suprotmnom biti sankcionisani u skladu sa zakonom i,

13. Apeluje se na lokalno stanovništvo koje vrši čišćenje svojih imanja da ne vrši upotrebu otvorenog plamena na otvorenom prostoru u cilju smanjenja broja požara na području opštine, budući da su pripadanici Teritorijalne vatrogasne jedinice Srebrenica uključeni u aktivnosti Štaba za zaštitu i spasavanje u vanredim situacijama na području opštine Srebrenica i, nažalost nemaju kapaciteta (kako ljudstva tako i materijalno-tehničkih sredstava) da blagovremeno lokalizuju i ugase sve učestalije požare na području opštine Srebrenica.

 

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić