Srebrenica: Zaključci sa sjednice Štaba i Situacija po pitanju korona virusa za 14.05.2020.


Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 14.05.2020.godine

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 14.05.2020.godine sa početkom u 10:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Naređuje se stavljanje van snage Naredbe o o uklanjanju čamaca sa jezera „Perućac„ i rijeke Drine na teritoriji opštine Srebrenica br:01-014-157-70-2/20 od 11.05.2020.godine.

S poštovanjem.

DOSTAVLJENO:

1.Naslovu i,

2.a/a

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić

 

 

 

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 14.05.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:8,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 13.05.2020.godine u 12:00 sati do 14.05.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 13.05.2020.godine u 12:00 sati do 14.05.2020.godine u 12:00 sati:8,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 13.05.2020.godine do 14.05.2020.godine:8 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 13.05.2020.godine do 14.05.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić