Srebrenica: Zaključci sa sjednice Štaba i situacija po pitanju korona virusa za 12.05.2020.

Zaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 12.05.2020.

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 12.05.2020.godine sa početkom u 09:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Naređuje se izmjena i dopuna Naredbe o regulisanju rada trgovinskih, ugostiteljskih, zanatskih i drugih objekata na području opštine Srebrenica i,

2. Ukida se karantin na području opštine Srebrenica u skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije o prestanku primjene Zaključaka o organizaciji i radu karantina pri graničnim prelazima i karantina lokalne zajednice br:33-7/20 od 11.05.2020.godine.

 

 

 

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 12.05.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:9,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 11.05.2020.godine u 12:00 sati do 12.05.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 11.05.2020.godine u 12:00 sati do 12.05.2020.godine u 12:00 sati:9,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 11.05.2020.godine do 12.05.2020.godine:9 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 11.05.2020.godine do 12.05.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić