Srebrenica: Zaključci sa sjednice kriznog štaba održanog 20.3.2020.

SrebrenicaZaključci sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica održane dana 20.03.2020.godine

Povodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 20.03.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Formirati Tim psihologa sastavljen od psihologa zaposlenih u obrazovnim institucijama na području opštine Srebrenica koji će biti na raspolaganju osobama koje su u kućnoj izolaciji,

2. Dana 21.03.2020.godine počinje isporuka prehrambeno-higijenskih paketa za stara, bolesna i iznemogla lica i lica koja nemaju bližih srodnika na području opštine Srebrenica,

3. Svi pravni subjekti i fizička lica sa područja opštine Srebrenica su u obavezi vršiti dezinfekciju prostorija i transportnih sredstava,
4. Apelovati na stanovništvo sa područja opštine Srebrenica starosne dobi iznad 65 godina da maksimalno smanji kretanje,

5. Pranje gradskih ulica će se vršiti svakodnevno počev od 21:00 sati,

6. Zbog efikasnosti i blagovremenosti dostavljanje hrane i lijekova lijekova za stara, bolesna i iznemogla lica i lica koja nemaju bližih srodnika na području opštine Srebrenica, formirati Tim koji će djelovati na području Skelana,

7. Inspekcijski organi jedinice lokalne samouprave-tržišni inspektor da pojača kontrolu u skladu sa Naredbom o ograničavanju rada trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica i,

8. Stanovnici u kolektivnim stambenim objektima-zgradama na području opštine Srebrenica da u što kraćem vremenskom periodu izvrše čišćenje haustora i prilaza zgradama u cilju efikasnije dezinfekcije.

Shodno zaključcima sa sjednice štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, koja je održana 20.3.2020., obavještavaju se lica sa područja opštine Srebrenica starosne dobi preko 65 godina da maksimalno smanje kretanje. Za sve eventualne potrebe kontaktirati:

JU Dom zdravlja Srebrenica na kontakt broj 124,
Policijsku stanicu Srebrenica na kontakt broj 122,
Civilnu zaštitu opštine Srebrenica na kontakt brojeve: 055/445-533 i 445-534,
Zdravstvenu ustanovu “Moja apoteka” na kontakt telefon 056/445-275;

Nakon naručivanja lijekova ili prehrambeno-higijenskih potrepština, Služba civilne zaštite vrši isporuku istih, a troškove nabavke lijekova ili potrepština plaća korisnik uz obavezno dostavljanje fiskalnog računa o cijeni koštanja naprijed navedenog.