Srebrenica: Zaključci sa sjednice kriznog štaba održane 18.3.2020

 

SrebrenicaPovodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 18.03.2020.godine sa početkom u 12:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

 

  1. Zabranjuje se rad Javne ustanove Dječiji vrtić „Poletarac„ Srebrenica sa Dječijom igraonicom u Skelanima do 30.03.2020.godine,

 

  1. Zabranjuje se rad ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnim djelatnostima/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni) osim taksi službe na području opštine Srebrenica do 30.03.2020.godine,

 

  1. Ograničava se rad trgovinskih radnji i trgovinskih radnji u sklopu benzinskih pumpi na području opštine Srebrenica do 15:00 sati do 30.03.2020.godine,

 

  1. Ograničava se radno vrijeme Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija u trajanju od 08:00 sati do 13:00 sati do 30.03.2020.godine,

 

  1. Uspostavlja se 24-satno dežurstvo u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica i Mjesnoj kancelariji Skelani. Stanovništvo sa područja opštine Srebrenica u slučaju potrebe može kontaktirati dežurnog uposlenika Opštinske uprave opštine Srebrenica na kontakt telefone broj:056/445-543 i 445-533, a dežurnog uposlenika u Mjesnoj kancelariji Skelani na kontakt telefon broj:065/418-020 i,

 

  1. Imenovat će se Inspektori zaposleni u Opštinskoj upravi opštine Srebrenica koji će biti angažovani na graničnom prelazu u Skelanima.