Srebrenica: Zaključci sa sjednice kriznog štaba 2.aprila

SrebrenicaPovodom Odluke Vlade Republike Srpske o proglašenju vanredne situacije za teritoriju Republike Srpske zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj usljed pojave korona virusa (COVID-19) donesene na 1.vanrednoj sjednici Vlade Republike Srpske održanoj 16.03.2020.godine, dana 02.04.2020.godine sa početkom u 11:00 sati održana je sjednica Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, te su doneseni sljedeći zaključci:

1. Omogućava se izmjena i dopuna Naredbe o zabrani rada ugostiteljskih objekata, ugostiteljskih objekata u sklopu trgovinskih radnji, ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih pumpi, kladionica i uslužnih djelatnosti/zanatstvo u kojima se ostvaruje neposredan kontakt sa klijentima (frizerski saloni) osim taksi službe na području opštine Srebrenica, te se dozvoljava ugostiteljskim objektima u kojima se pored pripreme i posluživanja hrane i pića vrši i djelatnost dostave hrane (ketering) te su za tu djelatnost registrovani u skladu sa zakonskim propisima, samo dostava hrane naručena telefonskim putem. Zabranjeno je vršenje djelatnosti (posluživanja i pripreme hrane i pića) u samom poslovnom prostoru. Navedenima se omogućava rad u vremenskom periodu od 07:00 do 18:00 sati do 13.04.2020.godine,

2. Naređuje se uklanjanje čamaca sa jezera „Perućac„ i rijeke Drine na teritoriji opštine Srebrenica,

3. Naređuje se vlasnicima trgovinskih radnji, apoteka i odgovornim licima u bankama da na svojim prostorijama istaknu Obavještenje kojim se preporučuje da lica mlađa od 65 godina ne obavljaju kupovinu i ne obavljaju poslove u bankama svakog utorka i petka u periodu od 07:00 do 10:00 sati, a u cilju zaštite zdravlja lica sa navršenih 65 i više godina života, kako bi isti nesmetano mogli da obave svoje obaveze,

4. Zadužuje se Komunalno preduzeće „Polet„ Srebrenica i Teritorijalna vatrogasna jedinica Srebrenica da pranje gradskih ulica, platoa i površina ispred zgrada u užem dijelu grada vrši od 06.00 sati, te da se isto nastavi u kontinuitetu prema predviđenom planu od centra grada prema prigradskim naseljima i,

5. U cilju sprečavanja širenja dezinformacija o aktivnostima Štaba za zaštitu i spasavanje na području opštine Srebrenica, opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica će u narednom periodu iste prijavljivati Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kako bi Ministarstvo poduzelo aktivnosti u skladu sa svojim ovlaštenjima.