Srebrenica: Zabrana kretanja i obavještenje o podjeli zaštitnih maski i rukavica

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da je Republički štab za vanredne situacije na 21.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj 15.04.2020.godine donio Zaključak br: 21-6/20 od 15.04.2020.godine o zabrani kretanja u dane Vaskrsa. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1. Od 17.04.2020.godine (petak) u 15:00 časova do 18.04.2020.godine (subota) u 05:00 časova i,

2. Od 18.04.2020.godine (subota) u 15:00 časova do 20.04.2020.godine (ponedjeljak) u 05:00 časova.

Zabrana kretanja u prethodno navedenim danima ne odnosi se na:

1. Zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2. Lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3. Pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4. Druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlaštenja, koji su na zadatku,

5. Lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6. Lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i,

7. Na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-SMR, otpremnica, putni nalog).

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da Opštinska uprava opštine Srebrenica osobama starijima od 65 godina sa područja naše lokalne zajednice vršiti besplatnu podjelu zaštitnih maski i rukavica. Podjela će se vršiti dana 16.04.2020.godine (četvrtak) u vremenskom periodu od 07:00 do 10:00 sati ispred Trgovinskog centra „Zvorničanka„ Zvornik, Poslovna jedinica Srebrenica, umjesto 17.04.2020.godine (petak) koji je neradni dan u Republici Srpskoj.

Osobe sa područja opštine Srebrenica starije od 65 godina su obavezne nositi zaštitnu masku i rukavice u obavljanju svojih aktivnosti (kupovina, plaćanje komunalnih usluga, podizanje penzije itd..) u prethodno navedenom vremenskom periodu.