Srebrenica: Zabrana kretanja i dezinfekcija

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica obavještava stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da je Republički štab za vanredne situacije na 20.sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije održanoj 13.04.2020.godine donio Zaključak br: 20-4/20 od 13.04.2020.godine o produženju primjene Zaključka o ograničenju i zabrani kretanja na teritoriji Republike Srpske. U skladu sa Zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, a u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, naređuje se zabrana kretanja:

1. Svim licima izvan njihovog mjesta prebivališta/boravišta u vremenskom periodu od 25. 04.2020.godine (subota) u 12:00 časova do 26.04.2020.godine (nedjelja) u 18:00 časova.

Zabrana kretanja u prethodno navedenim danima ne odnosi se na:

1. Zdravstvene radnike koji su na zadatku,

2. Lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć,

3. Pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su na zadatku,

4. Druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koja vrše javna ovlaštenja, koji su na zadatku,

5. Lica kojima poslodavac izda potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada,

6. Lica kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske izda dozvolu za kretanje i,

7. Na domaće i strane prevoznike koji vrše prevoz stvari u drumskom saobraćaju uz predočavanje dokaza o vršenju prevoza (potvrda o potrebi kretanja, potvrda o angažovanju vozača, međunarodni tovarni list-SMR, otpremnica, putni nalog).

Opštinski štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica apeluje na lokalno stanovništvo da se striktno pridržava navedenih zabrana kretanja.
Obavještavamo stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da će Služba civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica dana 25.04.2020.godine (subota) u vremenskom periodu od 08:00 do 15:00 sati vršiti dezinfekciju kolektivnih stambenih objekata (haustori i ulazi u zgrade) na području opštine Srebrenica.