Srebrenica: Vlasnici zemljišta obavezni da uklone ambroziju sa svojih posjeda

25.07.2023 Piše: urednik
Foto: Qwert1234, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

 

Na osnovu člana člana 57. Statuta opštine Srebrenica („Službeni glasnik opštine Srebrenica„ broj: 2/2018) i Odluke o suzbijanju korova ambrozije broj:01-014-sl/11, a u skladu sa dosadašnjom praksom i povećanom opasnošću od alergijskih reakcija koje ova biljka izaziva kod stanovništva, Načelnik opštine izdaje:  

                                                                                      O B A V J E Š T E NJ E

S obzirom na povećanu koncentraciju polena ambrozije očekuje se i povećana opasnost od izbijanja alergijskih reakcija i zdravstvenih problema kod stanovništva (Simptomi su: kihanje, grlobolja, curenje nosa, svrbež u očima i nosu itd..)

U vezi sa naprijed navedenim UPOZORAVAJU SE sva pravna i fizička lica na području opštine Srebrenica da su na zemljištu čiji su vlasnici/korisnici dužni uništiti/ukloniti korov ambrozije u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske. Rok za uklanjanje/uništenje korova ambrozije je 10 (deset) dana od dana izdavanja obavještenja.

NAPOMENA:

U slučaju nepoštovanja ovog Obavještenja sva pravna i fizička lica sa područja opštine Srebrenica će u slučaju pronalaska korova ambrozije od strane ovlaštenih organa jedinice lokalne samouprave na zemljištu čiji su vlasnici/korisnici biti sankcionisana od strane nadležne inspekcije Opštinske uprave opštine Srebrenica u skladu sa zakonom.

                                                                                                                                                                             Načelnik opštine

                                                                                                                                                                              Mladen Grujičić