Srebrenica u doba korona virusa

Od proglašenja vanredne situacije na području Republike Srpske povodom pojave pandemije korona virusa (COVID-19), Opštinska uprava Srebrenica formirala je Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama koji je, prateći naredbe Republičkog Kriznog štaba Republike Srpske, donosio naredbe o sprečavanju širenja ove vrste infekcije na području opštine Srebrenica, odnosno sprečavanje širenja korona virusa (COVID-19).

Tako su prateći narebde Kriznog štaba Republike Srpske, ali i naredbe susjednih opština u okolini Srebrenice, poduzete mjere poput obustave nastave i rada u vrtićkim, predškolskim, osnovnim i srednjoškolskim ustanovama, ograničavanje rada zaposlenika Opštinske uprave Srebrenica, trgovačkih objekata, ograničavanje ili privremene obustave rada ugostiteljskih objekata na području opštine Srebrenica, ograničavanje kretanja ili okupljanja građana u većim grupama, zabrana kretanja za lica starija od 65 godina, kao i zabrana kretanja za djecu ispod 18 godina starosti.

Sprovedene su i mjere dezinfekcije javnih površina gradskih i prigradskih ulica na području opštine Srebrenica, vršena je dezinfekcija kolektivnih stambenih objekata (zgrade) na području naše opštine, a u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crveni krst Srebrenica vršena je isporuka prehrambeno-higijenskih paketa građanima socijalne potrebe, vršena je dostava namirnica iz trgovačkih marketa i lijekova iz apoteke uz fiskalni račun licima koja imaju preko 65 godina starosti, a nemaju mogućnosti kretanja i kupovine istih.

Prateći naredbe Republičkog Kriznog štaba Republike Srpske, sproveden je i policijski čas ili zabrana kretanja za sve građane, osim za radnike sa potvrdom o kretanju, od 20 časova do 5 časova ujutro.

Nad licima, odnosno građanima opštine Srebrenica koji su dolazili iz mjesta ili gradova gdje su zabilježene pojave korona virusa, sprovođene su mjere zaštite kućne izolacije ili mjere karantinske izolacije u prostorijama Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo, zgrada fakulteta u Srebrenici, koji je propisno postavnjen i gdje se redovno vrši dezinfekcija i nadgledanje osoba koje borave u karantinskoj izolaciji.

Takođe, možemo naglasiti da su građani sa područja naše opštine generalno poštovali narebne Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama, naredbe MUP-a RS, policijske stanice Srebrenica, kao i narebde JZU „Dom zdravlja“ Srebrenica, na čemu im se od srca zahvaljujemo i pozivamo da i dalje prate i postupaju po naredbama koje će se donositi u narednom periodu, a sve u cilju da se spriječi pojava infekcije ili širenja korona virusa na području opštine Srebrenica.

Sa današnjim danom, odnosno sa 08. aprilom 2020. godine, podaci vezani za korona virus na području opštine Srebrenica govore da nemamo zaraženih lica, nemamo lica koji su pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin), trenutno je 8 lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji, a 6 lica su u karantinu lokalne zajednice (zgrada Pravnog fakulteta Istočno Sarajevo u Srebrenici).

Zahvaljujemo se volonterima Crvenog krsta Srebrenice koji nesebično daju svoj doprinos u ovakvoj situaciju, kao i određenom broju radnika Opštinske uprave Srebrenica koji su podržali akciju i odrekli se dijela plate u korist fonda solidarnosti, te nekoliko odbornika koji su se odrekli dnevnice za prisustvo skupštinskim sjednicama u pomenute svrhe.

Zahvalnost za pomoć dugujemo i firmama koje su se odazvale na naš poziv za podršku, a to su: „Zvorničanka“ d.o.o. Zvornik sa poslovnom jedinicom-marketom u Srebrenici, „Lein“ d.o.o. Banja Luka – PJ Srebrenica, „Ekonomik group“ d.o.o. Srebrenica, „Fabrika za pocinčavanje“ a.d. Srebrenica, „Euromiks“ Bratunac – PJ Srebrenica, „Mark Mileks“ d.o.o. Srebrenica, „6. novembar“ d.o.o. Zvornik – PJ Srebrenica, „Prevent“ Srebrenica, Š.G. „Drina“ Srebrenica.

Takođe, zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli našu lokalnu zajednicu u zajedničkoj borbi u sprečavanju pojave i širenja korona virusa, te pozivamo stanovništvo na dalje poštivanje naredbi Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica, sve do proglašena ukidanja vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske.

Izvor: srebrenica.gov.ba