Srebrenica: Situacija povodom korona virusa za 25.3.2020.

SrebrenicaPrema današnjim informacijama na teritoriji opštine Srebrenica ukupno je 95 lica u kućnoj izolaciji, 5 više u odnosu na juče. Krizni štab opštine Srebrenica od juče ne zasjeda svakim radnim danom, kao mjera predostrožnosti od pojave korona virusa. U slučaju potrebe samo neophodni članovi kriznog štaba će u budućnosti održati sastanak.

 

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 25.03.2020.godine je sljedeća:

 

1. Broj zaraženih lica: 0,

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:95,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj izliječenih lica:0,

6. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 24.03.2020.godine u 12:00 sati do 25.03.2020.godine u 12:00 sati:0,

7. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 24.03.2020.godine u 12:00 sati do 25.03.2020.godine u 12:00 sati:17,

8. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 24.03.2020.godine do 25.03.2020.godine:17 i,

9. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 24.03.2020.godine do 25.03.2020.godine:0.

Izvor: srebrenica.gov.ba