Srebrenica: Situacija povodom korona virusa i dezinfekcija zgrada

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 18.04.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:25,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:3,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 17.04.2020.godine u 12:00 sati do 18.04.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 17.04.2020.godine u 12:00 sati do 18.04.2020.godine u 12:00 sati:25,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 17.04.2020.godine do 18.04.2020.godine:25 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 17.04.2020.godine do 18.04.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Dana 18.04.2020.godine vršena je dezinfekcija kolektivnih stambenih objekata-zgrada (haustori, ulazi u zgrade) na području opštine Srebrenica. Ukupno je dezinfikovano 41 kolektivni stambeni objekat-zgrada (haustori, ulazi u zgrade) na području opštine Srebrenica i to:

1. Kolektivni stambeni objekti-zgrade u Mjesnoj zajednici Srebrenica (urbani dio opštine):37 i,

2. Kolektivni stambeni objekti-zgrade u Mjesnoj zajednici Potočari:4.

Napomena: Dezinfekcija kolektivnih stambenih objekata-zgrada (haustori, ulazi u zgrade) u Mjesnoj zajednici Skelani izvršena je u poslijepodnevnim satima dana 17.04.2020.godine.