Srebrenica: Situacija povodom korona virusa 1. maj i dezinfekcija


Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 01.05.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:7,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:2,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 30.04.2020.godine u 12:00 sati do 01.05.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 30.04.2020.godine u 12:00 sati do 01.05.2020.godine u 12:00 sati:7,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 30.04.2020.godine do 01.05.2020.godine:7 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 30.04.2020.godine do 01.05.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

Dana 01.05.2020.godine od strane Službe civilne zaštite Opštinske uprave opštine Srebrenica izvršena je dezinfekcija 16 kolektivnih stambenih objekata-zgrada (haustori i ulazi u zgrade) i to:

1. Kolektivni stambeni objekti-zgrade u Mjesnoj zajednici Potočari: 4 i,

2. Kolektivni stambeni objekti-zgrade u Mjesnoj zajednici Srebrenica: 12.