Srebrenica: Situacija po pitanju korona virusa za 23.4.2020.

Situacija po pitanju korona virusa (COVID-19) na području opštine Srebrenica sa stanjem na dan 23.04.2020.godine je sljedeća:

1. Broj zaraženih lica: 0 (lice sa područja opštine Srebrenica koje je zaraženo korona virusom je transportovano na liječenje u Republiku Srbiju, budući da je osiguranik Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srbije),

2. Broj lica pod bolničkim nadzorom (bolnički karantin):0,

3. Broj lica pod stručnim nadzorom u samoizolaciji:6,

4. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:0,

5. Broj lica u karantinu lokalne zajednice:0,

6. Broj izliječenih lica:0,

7. Ukupan broj izdatih Rješenja za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 22.04.2020.godine u 12:00 sati do 23.04.2020.godine u 12:00 sati:0,

8. Broj izvršenih kontrola osoba kojima je izdato Rješenje za mjere kućne izolacije na području opštine Srebrenica za period od 22.04.2020.godine u 12:00 sati do 23.04.2020.godine u 12:00 sati:5,

9. Broj zatečenih lica u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica za period od 22.04.2020.godine do 23.04.2020.godine:5 i,

10. Broj lica koja nisu zatečena u kućnoj izolaciji na području opštine Srebrenica period od 22.04.2020.godine do 23.04.2020.godine:0.

Podaci vezani za korona virus (COVID-19) na području opštine Srebrenica će se svakodnevno ažurirati u skladu sa epidemiološkom situacijom.

S poštovanjem.

Komandant Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim

situacijama na području opštine Srebrenica

Načelnik opštine

______________

Mladen Grujičić