Srebrenica: Predstavljen Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciiju

Danas je u Skupštinskoj sali opštine Srebrenica predstavljen Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciiju, kao i akt Opštine Srebrenica kojim su definisana uputstva o postupanju sa prijavom.

Sastanak je održan u organizaciji OSCE-a i opštine Srebrenica, a osim predstavnika OSCE-a i Opštine, sastanku su prisustvovali načelnici odjeljenja opštinske uprave, službenici koji učestvuju u realizaciji aktivnosti, te predstavnici drugih institucija i ustanova.

„Pridruživanje BiH EU i dobijanje statusa kandidata direktno je uslovljeno konkretnim koracima po pitanju korupcije. Jedna od prvih stvari jeste zakonodavni okvir koji definiše pravila i procedure. Opština Srebrenica je dio projekta u kojem učestvuje 20 opština iz BiH, na temu prevencije korupcije. Sva javna preduzeća koja imaju zaposlenih 15 radnika dužna su da usvoje ovaj akt i omoguće ljudima mogućnost prijave korupcije ili drugih neregularnosti“, rekao je Darko Dragutinović, ispred OSCE-a Srebrenica.

Na nivou Bosne i Hercegovine postoji 14 agencija koje se bave problemom korupcije, a Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciiju usvojila je Narodna skupština RS 2017. godine, dok takav zakon FBiH nema.

„Dobronamjerne prijave korupcije su zapravo ono zbog čega je sačinjen ovaj zakon, dok su za zloupotrebe zakona i lažne prijave predviđene novčane kazne od 5.000 do 15.000 KM. Osoba koja prijavi korupciju ili druge neregularnosti je zaštićena i može prijaviti korupciju interno, Opštni Srebrenica ili javnom preduzeću ili eksterno, policiji ili sudu“, rekla je Milica Skočo iz Opštine Srebrenica.

Na web stranici opštine Srebrenica postoji aplikacija gdje građani mogu online prijaviti sumnju na korupciju i druge nepravilnosti, a osim na ovaj način sumnju na korupciju u opštinskoj upravi Srebrenica građani mogu prijaviti: putem pošte,  predajom prijave u pisarnici, ostavljanjem prijave u sanduče koje se nalazi na info pultu opštinske uprave, te usmeno na zapisnik kod ovlaštenog službenika u kancelariji br. 36.