Srebrenica: Poziv za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima

SrebrenicaKomisija za izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnosti objavljuje oglas o izlaganju na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima u opštini Srebrenica.

U Srebrenici će 8. novembra 2018. godine početi izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanje prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemljišta, zgrade, stanove i poslovne prostorije, kao i druge građevinske objekte), koji se nalaze u katastarskoj opštini Srebrenica. Rok za završetak izlaganja je 6 mjeseci uz mogućnost produžavanja roka.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu za koje su prikupljeni podaci i adrese, a za koje se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka, poseban poziv da u označeno vrijeme dođe u radne prostorije Komisije i da daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, za maloljetna lica izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predsjednik pravnog lica ovlašćen je za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavljaće se svakim radnim danom od 7.30 do 15.30 časova u radnim prostorijama Komisije, koje se nalaze u Srebrenici, ul. Trg Mihajla Bjelakovića bb, (robna kuća treći sprat).

Od dana početka osnivanja katastra nepokretnosti sprovodiće se promjene u katastarskoj evidenciji, zemljišnoj knjizi i knjigama uloženih ugovora do isteka roka za osnivanje katastra nepokretnosti, određenog u javnom oglasu.