Srebrenica: Potpisan koalicioni sporazum između srpskih i bošnjačkih političkih partija!

U Srebrenici je danas potpisan koalicioni sporazum između probosanskog političkog bloka i srpskih političkih partija, izražavajući spremnost da hitno formiraju zakonodavnu i izvršnu vlast u Srebrenici koja bi se, kako ističu, prioritetno usmjerila na riješavanje svakodnevnih životnih pitanja građana.

Potpisivanje koalicionog sporazuma će omogućiti normalno funkcionisanje Skupštine opštine Srebrenica.

„Dogovorili smo da sutra idemo sa nastavkom konstitutivne sjednice, da završimo konstitutivnu sjednicu izborom predsjednika Skupštine, zamjenika načelnika i načelnika odjeljenja i popunu skupštinksih komisija i radnih tijela. U okviru sporazuma su predviđene i određene stvari koje se tiču i brzog donošenja rebalansa Budžeta i precizirane su i određene podjele vlasti koje se odnose na pozicije koje će dobiti srpski i bošnjački politički blok“ , istakao je dr Radomir Pavlović, predsjednik OO SNSD-a.

„Činjenica je i svjedoci smo da je u prethodnom periodu bilo niz problema i da je politička situacija u Srebrenici bila maksimalno komplikovana, ali mi izabrani zvaničnici smo svjesni činjenice da moramo tražiti i uspjeli smo naći kompromis. Drago mi je čuti, da će ovaj naš sporazum imati podršku i predsjednika SNSD-a i predsjednika SDA, gospodina Izetbegovića i da će se uključiti na svim nivoima vlasti“ dodaje Zulfo Salihoviće ispred Inicijative „Moja adresa: Srebrenica“

Predstavnici opštinske vlasti naglašavaju da  je zajednički cilj bolji život i prospreritet svih građana Srebrenice.

„Ono što je za pohvalu je mnogo tačaka koje sadrži ovaj sporazum je mnogo tačaka koji sadrži ekonomski razvoj i ekonomsku podršku opštini Srebrenica i mislim da je to cilj svih nas. Srebrenica ne smije da stagnira i moramo ubrzanim koracima učiniti sve kako bismo ovo vrijeme nadoknadili“, zaključio je načelnik ove opštine, Mladen Grujičić.

Nastavak konstitutivna sjednica Skupštine opštine Srebrenica zakazan je za 14. april. 2021. godine.