Srebrenica: Organizovana stručna psihološka pomoć u cilju prevazilaženja vanredne situacije

Shodno zaključcima sa sjednice Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica koja je održana 18. marta 2020. godine, obavještavamo stanovništvo sa područja opštine Srebrenica da će građani koji se nalaze u kućnoj izolaciji i pod nadzorom osoblja JZU „Dom zdravlja“ Srebrenica, kao i građani koji nisu u kućnoj izolaciji i ne nalaze se pod nadzorom osoblja JZU „Dom zdravlja“ Srebrenica, a zbog novonastale situaciju imaju psiholoških poteškoća u nošenju sa istom, od 25. marta 2020. godine (srijeda) imati psihološku pomoć od strane stručnih lica – psihologa.

Pružanje psihološke pomoći će biti urađeno na slijedeći način:

Građani koji se nalaze u kućnoj izolaciji i pod nadzorom osoblja JZU „Dom zdravlja“ Srebrenica će biti pozvani od strane stručnih lica;
Građani koji nisu u kućnoj izolaciji i ne nalaze se pod nadzorom osoblja JZU „Dom zdravlja“ Srebrenica, a zbog novonastale situacije imaju psiholoških poteškoća mogu kontaktirati stručna lica – psihologe na sljedeće kontakt telefone: Mirjana Petrović (065/793-670), Biljana Vukosavljević (065/486-743) i Bojana Ilić (065/273-298).

Izvor: srebrenica.gov.ba