SREBRENICA: ODRŽANA SJEDNICA ŠTABA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA

 

Dana 06.08.2020.godine sa početkom u 10:00 sati u sali Skupštine opštine Srebrenica održana je sjednica opštinskog Štaba za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica. Na sjednici su doneseni sljedeći Zaključci:

1. Reguliše se rad Opštinske uprave opštine Srebrenica, Javnih ustanova i Institucija na području opštine Srebrenica do 17.08.2020.godine,

2. Zabranjuju se okupljanja u grupama većim od 50 lica na javnom mjestu do 17.08.2020.godine i dozvoljavaju se i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisala Javna zdravstvena ustanova „Institut za javno zdravstvo„ Republike Srpske do 17.08.2020.godine,

3. Naređuje se Predsjednicima i Savjetima Mjesnih zajednica na području opštine Srebrenica:

· Da se maksimalno uključe u rad na sprovođenju mjera dezinfekcije i povećanih mjera higijene u svojim Mjesnim zajednicama, a na osnovu Zaključaka i Odluka koje donosi opštinski Štab za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama na području opštine Srebrenica i,

· Da su u obavezi prijaviti nadležnim organima, na osnovu ličnog ili drugog načina saznanja, svako lice koje se nalazi u kućnoj izolaciji, a pojavi na području Mjesne zajednice, i ne pridržava se pravila o kućnoj izolaciji i,

4. Ograničava se rad ugostiteljskih objekata za ishranu i piće na području opštine Srebrenica u vremenskom periodu od 06:00 do 23:00 časova do 17.08.2020.godine.

Zaključci su usklađeni sa Zaključcima Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih na 50.sjednici Republičkog štaba koja je održana dana 03.08.2020.godine. Također, od strane opštinskog Zdravstveno-sanitarnog inspektora dobili smo informaciju da je stanje po pitanju korona virusa na području naše lokalne zajednice sljedeće:

1. Broj zaraženih lica:3,

2. Broj lica u izolaciji-kućni karantin:11 i,

3. Broj oporavljenih lica:6.